Läcksökning - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Spara pengar och energi med en läcksökning

Visste du att ca 20% av energiförbrukningen i ditt tryckluftssystem kan gå förlorad på grund av läckage?

I äldre tryckluftssystem kan ca 20 % av den totala förbrukningen av tryckluft gå förlorad genom läckage. Det är mycket pengar som bara blåser bort! Med en läcksökning kan Atlas Copco hjälpa er att identifiera, märka ut och kvantifiera de läckor som finns i systemet. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 4 min

Hur utförs Atlas Copcos läcksökning?​

Syftet med läcksökningen är att identifiera och kvantifiera läckorna i ert tryckluftssystem, så att ni kan reparera dem och spara energi, vilket minskar era kostnader. För att identifiera tryckluftsläckor är det nödvändigt att använda speciella verktyg som kan upptäcka de ljud som uppkommer vid tryckluftsläckor, och som vanligtvis inte kan urskiljas av det mänskliga örat. 

Vi mäter luftläckor med den senaste tekniken

Detect and repair compressed air leaks

Läckor identifieras och kvantifieras med en avancerad akustisk kamera

Atlas Copco använder en för ändamålet speciellt framtagen akustisk kamera för att mäta läckage. Kameran använder 124 mikrofoner för att skapa en exakt akustisk bild av det ljud som läckan genererar. Denna bild transponeras till en digitalkamera som gör det möjligt för användaren att se exakt varifrån ljudet kommer. Läckor som identifieras på det här sättet märks med en numrerad tagg vid det ställe där läckan är. På etiketten indikeras även läckans storlek. För att läckan ska kunna identifieras även om taggen försvinner sparas även en bild av den punkt där läckan identifieras, så att operatören enkelt kan hitta och reparera läckan.

Vi rapporterar samtliga läckor och hur stora de är

När tryckluftsanläggningen är genomgången och läckorna är identifierade skapar vi en detaljerad rapport där det framgår vilka läckor som finns i anläggningen, hur stora läckagen är och vilken besparingspotential som finns. Givetvis ger vi även förslag på rekommenderade åtgärder.

Sverige Läcksökning Exempel

Att täta läckor i tryckluftssystem kan många gånger visa sig vara mycket lönsamt.

Hur lång tid tar en läcksökning?

En läcksökning kan ta alltifrån några timmar till några dagar beroende på anläggningens storlek. Det är därför viktigt att den inte påverkar den normala driften i verksamheten. Atlas Copcos läcksökning sker normalt under normal arbetstid utan att produktionen störs eller behöver stoppas.

Lär dig mer om optimeringsprodukter:

Atlas Copco erbjuder olika tjänster som alla syftar till att öka energieffektiviteten och driftsäkerheten i produktionen. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om våra så kallade optimeringsprodukter. 

Analys och optimering