Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Optimera din tryckluftsanläggning med centrala styrsystem

Spara energi och minska koldioxidutsläppen genom att automatisera styrningen av din utrustning

Kontakta oss +46 87439500

Få ut mesta möjliga av ditt tryckluftssystem

Slösar du energi på grund av ett felinställt tryckluftssystem? Vårt centrala styrsystem ställer in ditt tryckluftssystem för optimal effektivitet och energibesparingar

Loading...

Spara energi

Centrala styrsystem sparar energi eftersom de gör så att dina kompressorer arbetar effektivt tillsammans och säkerställer ett stabilt tryck. Alla typer av maskiner och varumärken kan styras: med fast varvtal, VSD och centrifugalkompressorer samt blåsmaskiner.

Ökad drifttid

Med våra centrala styrsystem fördelas belastningen jämnt mellan din utrustning, vilket ger ett jämnare slitage. Dessutom har kompressorer och blåsmaskiner som arbetar med vårt styrsystem färre på-/avlastningscykler och arbetar med lägsta möjliga tryck/flöde för att förlänga maskinernas livslängd.

Håll dig uppkopplad

En god skötsel av tryckluftsanläggningen innefattar alltid fjärrövervakning och maskiner måste därför kunna skicka information som kan analyseras och användas för förbättring. Detta är endast möjligt om din utrustning är uppkopplad: våra centrala styrsystem säkerställer maximal uppkoppling via LAN eller via ett molnbaserat övervakningssystem.

Vad händer om jag kör flera kompressorer utan ett centralt styrsystem?

Utan våra centrala styrsystem måste varje kompressors på- och avlastningstryck ställas in för att reagera på förändringar i luftbehovet. Om systemtrycket sjunker lastar ytterligare en kompressor på. Sekvensen är dock alltid densamma, vilket leder till ett högre tryck än vad som krävs (ju högre tryck, desto högre energikostnad). Fördelarna med VSD- eller centrifugalmaskiner utnyttjas inte heller till fullo.

Hur fördelas lasten mellan olika kompressorer?

Våra centrala styrsystem kan ställas in för att förhindra ojämnt slitage av kompressorer genom att fördela drifttimmarna jämt mellan flera maskiner för en effektivare serviceplanering och lägre kostnader. Dessutom körs VSD- och centrifugalenheterna vid den optimala punkten när det är möjligt.

Låt våra centrala styrsystem optimera ditt tryckluftssystem

Allt handlar om effektivitet, tillförlitlighet och uppkoppling. Våra enheter kan:

  • Optimera driften av ditt tryckluftssystem i enlighet med ISO50001, samtidigt som börvärden för tryck och flöde uppfylls.
  • Maximera energibesparingen och hålla utrustningen i gott skick.
  • Övervaka din utrustning för proaktivt underhåll, för realtidsvisualisering av data och för redovisning av nyckeltal för energibesparingar.

Våra centrala styrsystem

  • Optimizer 4.0: få bästa möjliga energiprestanda för kompressorer, minimera koldioxidutsläppen och dra nytta av maximal uppkoppling. Redo för Industri 4.0 och utformad för smarta fabriker.
  • Equalizer 4.0: minska energiförbrukningen genom att reducera tryckbandet, fördela drifttimmar och hålla dina kompressorer övervakade.

Kontakta din Atlas Copco-representant idag för mer information.

Optimizer/Equalizer Product Image

Kundberättelser