Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Optimera luftflödet med centrala styrenheter

Ett snävare tryckband stabiliserar systemet och sänker energikostnaderna.

Kontakta oss

Reducera tryckbandet

Optimizer 4.0, vår senaste centrala styrenhet, kopplar samman alla kompressorer och torkar och reducerar det totala tryckbandet. Ett stabilt tryck bidrar till kvalitet i produktionen.

Övervaka luftbehovet

Optimizer 4.0 väljer den bästa maskinkombinationen för att ge önskat tryckluftsflöde på det mest effektiva sättet.

Spara energi

Dra nytta av effektiv styrning av kompressorrummet och optimera energiförbrukningen

Vad händer om jag kör flera kompressorer utan en central styrenhet?

Utan våra centrala styrenheter reagerar varje enskild kompressor lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket sjunker växlar ytterligare en kompressor till pålastad drift. Sekvensen kommer emellertid alltid att vara densamma, och fördelarna med variabel varvtalsstyrning utnyttjas inte till fullo. Resultatet blir ett högre tryck än vad som krävs, för mycket avlastad drift och ... en kostsam elräkning.

Hur är det med lastfördelningen mellan mina kompressorer?

Våra centrala styrenheter kan ställas in för att förhindra ojämn förslitning av kompressorer genom att fördela drifttimmar på flera maskiner för effektivare schemaläggning av underhåll.

Låt Optimizer 4.0 optimera ditt tryckluftsflöde

Den centrala styrenheten kan ställas in för att förhindra ojämnt slitage av kompressorer genom att fördela drifttimmar på flera maskiner för effektivare schemaläggning av underhåll. För mer information, kontakta din Atlas Copco-återförsäljare idag.

Kundberättelser