Kompressorlösningar för papper och pappersmassa - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
pulp paper mill press

Kompressorlösningar för papper och pappersmassa

Tryckluftslösningar för alla tillämpningar inom pappers- och pappersmasseindustrin. Certifierad ren luft som garanterar högkvalitativa slutprodukter för papper och pappersmassa. Hög energieffektivitet och tillförlitlighet leder till en låg total ägandekostnad.

Kontakta vår expert

Energieffektiv papperstillverkning

Tillverkningen av papper och pappersmassa är en kontinuerlig och energiintensiv process. Alternativ som drivning med variabelt varvtal och övervakningssystemet SMARTlink gör våra produkter till de mest energieffektiva på marknaden

Mer om effektiva alternativ

Kontinuerlig och tillförlitlig papperstillverkning

Under papperstillverkningen är utrustningen igång dygnet runt. Tillförlitlighet innebär därför att se till att våra produkter har konsekvent drifttid och prestanda och håller högsta möjliga nivå. För att ytterligare öka tillförlitligheten har vi utvecklat en eftermarknadsservice från välutbildad personal som finns i mer än 180 länder över hela världen.

Certifierad oljefri luft för papper och pappersmassa

Alla våra blåsmaskiner är certifierade enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0. En garanti på att luften inte kontamineras under komprimeringen är avgörande för att tillverka papper i hög kvalitet, och vi är den enda tillverkaren av kompressorer och blåsmaskiner som har ISO 22000-certifieringar.

Förutsägbart underhåll med SMARTlink

Avbrott är extremt dyra i pappers- och pappersmassetillverkning eftersom det handlar om kontinuerlig drift. Därför passar vårt SMARTlink-övervakningssystem perfekt för den här branschen. Kompressorerna ansluts till vilken enhet som helst och systemet gör att du kan övervaka och analysera produkterna under tillverkningen. När ett problem uppstår eller när det snart sker ett produktionsstopp varnas du av systemet så att du kan schemalägga nödvändigt underhåll. På så sätt undviker du de förluster som normalt uppstår under ett driftstopp eller underhåll. Läs mer om SMARTlink

Lägsta möjliga totala ägandekostnad

Vi strävar alltid efter att tillgodose våra kunders behov. I en energiintensiv bransch som pappers- och pappersmassetillverkning innebär det att ha ett tillförlitligt, högkvalitativt och kontinuerligt luftflöde från kompressorer med låg elförbrukning. Dessutom behövs inga extra investeringar i ljuddämpande rum eller i att motverka vibrationer. Det gör att den totala ägandekostnaden för våra produkter är låg jämfört med andra tryckluftslösningar.

Fördelar med oljefri luft

Luftkvaliteten inom pappers- och pappersmasseindustrin har stor inverkan på slutproduktens kvalitet. Eventuell olja i luften förorenar ofta produkten. Detta är särskilt viktigt för produkter som utskriftspapper av hög kvalitet, hygienprodukter, blöjor, näsdukar, handdukar och andra pappersprodukter av hög kvalitet. Slutligen behövs inget underhåll för filterproblem eller byte av membran, liksom för oljeinsprutad luft, vilket ytterligare minskar den totala ägandekostnaden.

Kundberättelser

UK Buxton Press printing application story

New compressed air system reduces CO2 emissions for Buxton Press

5 december, 2017

Reading time: 3 minutes
Installing a new Atlas Copco ring main and variable speed driven (VSD) compressor with ancillaries is calculated to result in an annual carbon reduction of approximately 48 tonnes of CO2 for award winning magazine printing company, Buxton Press Limited - along with close to £7,500 per annum savings in compressed air energy costs.

Användningsområden

Pneumatisk transport

Tryckluft används för pneumatisk transport av pappersmassa och pappersavfall.

Torkning och kylning

Luft används för att kyla ned papperet efter att det har komprimerats. Om luften är förorenad förorenas också slutprodukten.

Behandling av avloppsvatten

Pappers- och pappersmassetillverkning kräver mycket vatten. Därför ligger fabrikerna oftast bredvid ett vattendrag. Vattnet som extraheras måste rengöras från mineraler, bakterier med mera innan det kan användas i tillverkningsprocessen. Läs mer om behandling av avloppsvatten

Luftmotor och luftkniv

Luftknivar ger ett kontinuerligt flöde av luft i hög hastighet för att avlägsna fukt och skräp. Det krävs en tillförlitlig tillförsel av lågtrycksluft för att de ska fungera korrekt.

Tryckluftslösningar för pappers- och pappersmasseindustrin

Torklösningar för pappers- och pappersmasseindustrin

Tillhörande produkter för papper och pappersmassa

Filter för pappers- och pappersmasseindustrin