Papper och pappersmassa

För att bibehålla i princip kontinuerlig produktion inom papperstillverkning behövs mycket tillförlitlig kompressionsutrustning som går på högsta effekt.

Det är därför företag inom pappersindustrin föredrar oljefria luftkompressorer. Det är inte bara produktionen som tjänar på oljefri tryckluft utan även dina maskiner.

100 % oljefria kompressorer genererar luft som är fri från föroreningar så att du kan tillverka papper av hög kvalitet.

Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp.

Håll hög produktionsstandard

Atlas Copco Rental - Pulp & Paper

Vi tillhandahåller lösningar för tillfällig uthyrning för papperstillverkning:

Rent tryckpapper av hög kvalitet, hygienartiklar, blöjor, våtservetter och kvalitetspapper av alla slag.

100 % oljefri tryckluft är viktigt för att:

  • säkerställa renhet för att få pappersprodukter av hög kvalitet
  • snabbt rengöra rullar, pappersledare och utrustning grundligt och kostnadseffektivt.

Sänk underhållskostnaderna

Otillräckligt underhåll kan orsaka ineffektiv kompression, luftläckage eller tryckvariationer.

Det kan också leda till höga driftstemperaturer, dålig fuktkontroll och mycket föroreningar.

Detta har stor påverkan på din produktionskvalitet och energiförbrukning. Därför är säkerhetsstopp under en eller två veckor varje år inte ovanliga hos företag inom pappersindustrin. Men ofta avbryts inte alla processer samtidigt.

Det roterande säkerhetsstoppet kräver att tryckluft finns tillgängligt dygnet runt.

Oavsett om det gäller lång- eller kortsiktigt och vid akuta eller planerade situationer, uppfyller Atlas Copco Rental just dina specifika behov.