Atlas Copco Sweden - Specialty Rental Solutions
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fördelar med att hyra

Få sinnesro, kostnadskontroll och ökad effektivitet.

De tre största fördelarna med att hyra!

Sinnesro

Benefits of renting - peace of mind
 • Få rätt lösning: Vi ger en energieffektiv lösning för dina produktionsplaner, och då ingår rätt utrustning och alla nödvändiga tillbehör (tillval, kablar …)
 • Pålitlig och toppmodern utrustning: Vårt fokus ligger alltid på produktinnovation. Våra produkter är konstruerade och tillverkade för att alltid erbjuda marknadens bästa lösning.
 • Reparationer och underhåll ingår: Eftersom vi tar hand om underhållet behöver du varken verkstad, reservdelar, lager eller mekaniker. Förebyggande och avhjälpande underhåll ingår som del av vår service.
 • Du får en fullt optimerad och professionellt utformad lösning.
 • Eliminera risken och ansvaret för potentiella stillestånd. 
 • Du får värdeskapande logistik, underhåll och driftsstöd
 • Flytta ansvaret från dig själv till din uthyrningspartner.

Kontrollera kostnaderna

Benefits from Renting - Control costs
 • Förutse kostnader: Förenkla din anbudsprocess och fakturering. Vi skickar en månadsfaktura för våra tjänster.
 • Inga investeringskrav: Att hyra ger betydande ekonomiska fördelar: det är en tjänst som inte syns i din balansräkning. Du slipper oroa dig för förpliktelser, värdeminskningar och skulder …
 • Minska administration: Du slipper hantera certifikat, transport och projektledning … vi fixar allt!
 • Betala bara för den utrustning du behöver, när du behöver den.
 • Minimera kapitalutläggen och bevara rörelsekapitalet.
 • Undvik krånglet och de dolda kostnaderna för service, reparationer, validering och avyttring.
 • Spara in på driftskostnaderna med den mest effektiva, toppmoderna utrustningen.

Öka effektiviteten – flexibel drift

Benefits from Renting - Increase efficiency
 • Få utrustningen du behöver när du behöver den: Vi är flexibla, så du kan få och lämna tillbaka utrustning när det passar dig
 • Minskad stilleståndstid: Om utrustningen går sönder ingriper vi snabbt och effektivt för att se till att din verksamhet kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.
 • Support dygnet runt: Kontakta vår dedikerade supportpersonal. De löser alla problem, dag som natt.
 • Reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. 
 • Använd ny teknik snabbare och få bättre tillförlitlighet, effektivitet och prestanda.
 • Finjustera din kapacitet efter cykliska och oväntade variationer.