Fördelar med att hyra

Få sinnesro, kostnadskontroll och ökad effektivitet.

De tre största fördelarna med att hyra!

Sinnesro

Benefits of renting - peace of mind
 • Få rätt lösning: vi tillhandahåller en energieffektiv lösning för dina produktionsplaner med rätt utrustning och allt som behövs (tillbehör, kablar osv.).
 • Pålitlig och modern utrustning:vårt fokus ligger alltid på produktinnovation. Våra produkter är konstruerade och tillverkade för att alltid erbjuda den bästa lösningen på marknaden.
 • Reparationer och underhåll ingår: eftersom vi tar hand om underhållet behöver du varken verkstad, reservdelar, lager eller mekaniker. Förebyggande och avhjälpande underhåll ingår som del av vår service.
 • Få tillgång till en fullständigt optimerad och professionellt utformad lösning.
 • Slipp risken för och ansvar för potentiella stillestånd. 
 • Få tillgång till värdeskapande logistik, underhåll och driftsstöd
 • Flytta överansvaret till din uthyrningspartner.

Kontrollera kostnaderna

Benefits from Renting - Control costs
 • Förutse kostnader: Förenkla din anbudsprocess och fakturering. Vi skickar en månadsfaktura för våra tjänster.
 • Inga investeringskrav: att hyra innebär betydande ekonomiska fördelar: det är en tjänst som inte syns i din balansräkning. Du slipper ansvar, värdeminskningar, skulder ...
 • Minska administration: du slipper hantera certifikat, transport och projektledning ... Vi tar hand om allt!
 • Betala bara för den utrustning du behöver, när du behöver den.
 • Minimera kapitalutläggen och bevara rörelsekapitalet.
 • Undvik krångel och dolda kostnaderna för service, reparationer, validering och avyttring.
 • Minska driftskostnaderna med hjälp av den mest effektiva och moderna utrustningen.

Öka effektiviteten – flexibel drift

Benefits from Renting - Increase efficiency
 • Få utrustningen du behöver när du behöver den: Vi är flexibla, så du kan få och lämna tillbaka utrustning när det passar dig
 • Minskad stilleståndstid: om utrustningen går sönder vidtar vi åtgärder på ett snabbt och effektivt sätt för att se till att du kan fortsätta med verksamheten med så lite störningar som möjligt.
 • Support dygnet runt: kontakta vår supportpersonal som löser alla problem, dygnet runt.
 • Reagera snabbt på ändrade marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. 
 • Börja använda ny teknik snabbare och få bättre tillförlitlighet, effektivitet och prestanda.
 • Anpassa kapaciteten efter cykliska och oväntade variationer.