Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Klass noll: ett måste i alla branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse

Alla slutkunder föredrar en oljefri slutprodukt. Gör du?

Beställ information

Oljefri luft används i alla typer av branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse för slutprodukten och produktionsprocessen.

ISO 8573-1 KLASS noll för obefintlig risk för förorening

Dessa tillämpningar inkluderar livsmedels- och dryckesbearbetning, kemisk och petrokemisk bearbetning, elektroniktillverkning, medicinteknik, sprutlackering, textiltillverkning och många fler.

 

Lär dig mer om ISO 8573-1 (2010) KLASS 0 och hur Atlas Copcos oljefria kompressorer undanröjer risken för förorenad luft, minskar driftkostnaden för komprimerad luft i din verksamhet och få reda på varför världen väljer oljefritt.

Klass 0 och Atlas Copco

Branschstandarden för oljefria luftkompressorer