Atlas Copco Sweden - Specialty Rental Solutions
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Klass noll: ett måste i alla branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse

Alla slutkunder föredrar en oljefri slutprodukt. Gör du?

Oljefri luft används i alla typer av branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse för slutprodukten och produktionsprocessen.

ISO 8573-1 KLASS noll för obefintlig risk för förorening

Dessa tillämpningar inkluderar livsmedels- och dryckesbearbetning, kemisk och petrokemisk bearbetning, elektroniktillverkning, medicinteknik, sprutlackering, textiltillverkning och många fler.

 

Lär dig mer om ISO 8573-1 (2010) KLASS 0 och hur Atlas Copcos oljefria kompressorer undanröjer risken för förorenad luft, minskar driftkostnaden för komprimerad luft i din verksamhet och få reda på varför världen väljer oljefritt.

Oljefri jämfört med tekniskt oljefri

Vad är skillnaden mellan oljefri och tekniskt oljefri tryckluft?

Klass 0 och Atlas Copco

Vi har ett brett sortiment med 100 % oljefria tryckluftslösningar.

Har du tillgång till ett elnät? Välj en eldriven kompressor!

Mobila eldrivna oljefria luftkompressorer att hyra

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 på plats – och vill ansluta till elnätet? Vi har det som passar dig bäst i vår uthyrningspark!

Behöver du tryckluft men inte har tillgång till elnätet? Vi har ett brett utbud av dieseldrivna kompressorer som är optimerade för att vara så effektiva som möjligt i din tillämpning.

Mobila dieseldrivna oljefria luftkompressorer

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 ... men har du ingen anslutning till elnätet? Vi har ett komplett sortiment av oljefria dieseldrivna luftkompressorer.

Klass noll: ett måste i alla branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse

contact icon