Klass noll: ett måste i alla branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse

Alla slutkunder föredrar en oljefri slutprodukt. Gör du?

Oljefri luft används i alla typer av branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse för slutprodukten och produktionsprocessen.

ISO 8573-1 KLASS noll för obefintlig risk för förorening

Dessa tillämpningar inkluderar livsmedels- och dryckesbearbetning, kemisk och petrokemisk bearbetning, elektroniktillverkning, medicinteknik, sprutlackering, textiltillverkning och många fler.

 

Lär dig mer om ISO 8573-1 (2010) KLASS 0 och hur Atlas Copcos oljefria kompressorer undanröjer risken för förorenad luft, minskar driftkostnaden för komprimerad luft i din verksamhet och få reda på varför världen väljer oljefritt.

Oljefri jämfört med tekniskt oljefri

Vad är skillnaden mellan oljefri och tekniskt oljefri tryckluft?

Klass 0 och Atlas Copco

Vi har ett brett sortiment med 100 % oljefria tryckluftslösningar.

Har du tillgång till ett elnät? Välj en eldriven kompressor!

Mobila eldrivna oljefria luftkompressorer att hyra

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 på plats – och vill ansluta till elnätet? Vi har det som passar dig bäst i vår uthyrningspark!

Behöver du tryckluft men inte har tillgång till elnätet? Vi har ett brett utbud av dieseldrivna kompressorer som är optimerade för att vara så effektiva som möjligt i din tillämpning.

Mobila, dieseldrivna, oljefria luftkompressorer finns att hyra

Du behöver 100 % oljefri tryckluft av klass 0 ... men har du ingen anslutning till elnätet? Vi har ett komplett sortiment av oljefria dieseldrivna luftkompressorer.

Klass noll: ett måste i alla branscher där luftkvaliteten är av avgörande betydelse

contact icon