Juridisk information och sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse.

Nedan hittar du juridisk information angående besök på den här webbsidan. Dessutom hittar du vår sekretesspolicy som förklarar vilken typ av information som får inhämtas och bearbetas och hur vi använder "cookies". Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan och godkänner alla villkor och bestämmelser när du besöker webbsidan. Genom att gå in på eller använda webbsidan godkänner du alla villkor och bestämmelser.
Atlas Copco Group består av ett antal juridiska enheter, var och en ansvarig för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter är en juridisk enhet inom Atlas Copco Group ansvarig för de handlingar eller försummelser som begås av en annan juridisk enhet. Genom att hämta information via den här webbplatsen, eller använda den på annat sätt, accepterar du att ansvar och förpliktelser för en produkt, erbjudanden eller marknadsföringsinformation är begränsat till den juridiska enhet som är direkt berörd.
Informationen på webbsidan kan ändras utan förvarning och utan att vi åtar oss något ansvar eller några förpliktelser. Innehållet på den här webbsidan tillhandahålls för besökarnas bekvämlighet och innehåller endast icke bindande information. Du är inte berättigad att göra länkar till webbsidan utan att först erhålla vårt skriftliga medgivande.
Vi arbetar för att inkludera korrekt information på vår webbsida. DOCK GARANTERAR VI INTE ATT INFORMATION SOM LÄMNAS ÄR EXAKT, FULLSTÄNDIG, UPPDATERAD, FRI FRÅN IMMATERIALRÄTTSLIGT INTRÅNG ELLER LÄMPAD FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅTAR VI OSS ANSVARET FÖR SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT, INDIREKT, EN FÖLJDSKADA ELLER SKADA AV ANNAT SLAG PGA EVENTUELL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBSIDAN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER DYLIKT. DET ÄR UPP TILL DIG ATT VIDTA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SE TILL ATT DET DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANNAT SKADLIGT INNEHÅLL. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE EVENTUELLA ANDRA WEBBSIDOR SOM TILLHÖR TREDJE PART, SOM DU HAR ÅTKOMST TILL VIA DEN HÄR WEBBSIDAN.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Atlas Copco Group-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, tillhör Atlas Copco och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Atlas Copco Group-enhets eller tredje parts immateriella egendom.


Sekretesspolicy


IP-adresser, internetwebbläsare, operativsystem, domännamn: När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår plats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.


Cookies


När du besöker vår webbplats kan det hända att vi skickar "cookies" till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbplats som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personligt identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personligt identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan till exempel användas till att tala om för en besökare vilken information på webbplatsen som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för "sessionscookie". Medan du besöker en webbplats lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.


Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:Så här undviker du cookies:


Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk eller meddelar dig att en webbsida innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärm. Observera att en del av våra webbsidor kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.


Personlig identifierbar information


Vi registrerar inte personligt identifierbar information om dig utan din kännedom och din tillåtelse och vi säljer eller hyr inte heller ut några sådana uppgifter. För att förse dig med en specifik produkt, tjänst eller information eller för att bearbeta en transaktion kan vi komma att efterfråga personligt identifierbar information om dig. Denna information kan exempelvis inkludera ditt namn, titel, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och/eller kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information registreras endast i nödvändiga fall för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, behandla en transaktion eller om du skickar den till oss av andra skäl, till exempel om du söker anställning.
Personligt identifierbar information kan komma att delas med:
Om du förser oss med personligt identifierbar information delar vi inte ut denna till en eventuell tredje part utan ditt medgivande, om detta inte är nödvändigt av juridiska skäl, eller om vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att (i) utföra en uppgift i allmänhetens intresse, eller (ii) för att slå vakt om våra rättigheter eller egendom eller dem som tillhör eventuella andra Atlas Copco Group-enheter eller -filialer. För att uppfylla dina önskemål, förse dig med en produkt, tjänst eller information, för att bearbeta en transaktion eller förse dig med kundservice kan din personligt identifierbara information komma att delas med andra Atlas Copco Group-enheter och tredje part inklusive men inte begränsat till transportföretag, leverantörer, distributörer, finansiella institutioner, våra affärspartners och post- eller statliga myndigheter (t.ex. tullmyndigheter). Eventuella andra Atlas Copco Group-enheter eller tredje part kan ligga inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du skickar personligt identifierbar information i enlighet med ovanstående samtycker du frivilligt till att överföra sådan information till andra länder, inklusive länder inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Så här tar du bort, korrigerar, uppdaterar och får åtkomst till din personligt identifierbara information:
Kontakta oss gärna om du skulle vilja ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till den personligt identifierbara information om dig som du har skickat till oss, eller om du har relaterade problem. Om du kontaktar oss i det här avseendet, notera namnet på webbsidan eller platsen som du skickade informationen från, liksom den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress etc.) som du lämnade vid den tidpunkten.


Säkerhet


Tekniska och administrativa åtgärder har implementerats för att hjälpa till med att skydda personligt identifierbar information och andra data på våra servrar från oauktoriserad åtkomst, förlust eller ändring. Ingen server eller överföring på internet kan emellertid vara garanterat säker. Därför utförs eventuella aktiviteter eller kommunikation på egen risk.


Länkar till tredje parts webbsidor


En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Observera att vi inte bär ansvar för sekretesspolicyer, innehåll eller praxis för sådana andra webbsidor eller deras ägare eller användare.


Ändring av sekretesspolicy


Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst.


Kevin Prince är utgivare av den här sidan. Den här sidan ändrades senast den 1 november 2010