Spara energi och minska kostnaderna

Tack vare smarta algoritmer ger ELEC CAB en optimal blandning för produktens prestanda. Den gör detta genom att mäta arbetstryck och garantera att de samlade pumparna arbetar tillsammans och ger proportionerliga resultat. Den ledande pumpen med drivning med variabelt varvtal (VSD) kan reagera snabbt på behovsförändringar och håller trycket i systemet stabilt, vilket maximerar energibesparingarna.

Mindre underhåll

Vid kombination av en ELEC CAB-styrenhet med flera vakuumpumpar kan den ledande VSD-pumpen fördelas jämnt, så att drifttimmarna för varje pump med fast varvtal delas lika. Detta minskar både tiden och kostnaderna för underhåll och ökar den effektiva livslängden.

SMARTLINK: mer än bara ett vakande öga

En alternativ lösning för dataövervakning: enkel att installera och anpassa. Den levererar systemrelevanta data till din smartphone, surfplatta och dator. Närhelst och varhelst du har åtkomst till internet får du den information du behöver för att reagera snabbt på förändrade omständigheter. Servicebesök kan planeras effektivt och produktionsförluster minimeras.

ELEC CAB-styrenheter för flera pumpar – utformade för global användning

Atlas Copcos ELEC CAB-styrenheter för flera vakuumpumpar gör att du kan starta/stoppa och styra flera vakuumpumpar samtidigt enligt fastställda arbetstryck. Med en inbyggd PLC är fjärrövervakning av detta minisystem väldigt enkelt. ELEC CAB finns i två väggmonterade modeller för styrning av upp till två eller fyra pumpar med samma motorstorlek. En pump körs med drivning med variabelt varvtal (VSD) för att ta täten, medan övriga pumpar ombesörjer grundbelastningen som pumpar med fasta varvtal. ELEC CAB har en inbyggd frekvensomvandlare, och pumpar med motorer som är större än 7,5 kW startas med en mjukstartare.

I den här videon får du lära dig mer om vår ELEC CAB-styrenhet för flera pumpar

Ladda ner våra broschyrer