Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Atlas Copcos Automan-kolvkompressor gör nytta i cykelverkstaden

Kolvkompressorer

Utforska hela vårt sortiment av kolvkompressorer för varje tillämpning och dra nytta av vårt teams kunskap när det gäller att konfigurera din kompressorinstallation.

Vi säljer kolvkompressorer för varje tillämpning

Vårt sortiment av kolvkompressorer är konstruerade för att ge varje användare en tillförlitlig tryckluftskälla. Vårt sortiment av kolvkompressorer omfattar allt från 1,5 kW remdrivna, hantverkarkompressorer till stora industriella, och direktdrivna kolvkompressorer i gjutjärn. Vi har även ett stort sortiment av oljefria kolvkompressorer för speciella krav såsom tandkirurgi, laboratorier, PET-flaskblåsning och CNG.

Utforska vårt sortiment av kolvar⮯

industriell kolvkompressor med högt tryckIndustriell kolvkompressor & booster - högt tryck ≥15 bar

industriell kolvkompressor med lågt tryck
Industriell kolvkompressor & booster - lågt tryck <15 bar

professionell kolvkompressor
Professionell kolvkompressor

 

Varför ska jag köpa en kolvkompressor?

Spökbild av oljefri LZ-kolvkompressor med integrerad kyltork certifierad för klass 0, helt utan oljerester i tryckluftsflödet
Av de populäraste luftkompressorteknikerna är kolvkompressorn den mest ekonomiska och relativt sett billigaste typen av kompressor. Det är ett misstag att se på små kolvkompressorer som trötta, högljudda reliker som står i hörnet på en bilverkstad. Inget kan vara felaktigare när man ser på hur dagens moderna kolvkompressorteknik bidrar till industriell produktivitet.Majoriteten av små till medelstora kolvkompressorer, som vanligtvis omfattar enheter från 0,55 till 15 kW och antingen är oljesmorda eller oljefria, finns i ett otal produktvarianter för att exakt passa för behoven hos ett brett spektrum av slutanvändare. De kan levereras antingen som standardbasenheter, vagn- eller behållarmonterade eller som en komplett tryckluftsstation som inkluderar en kyltork samt förinstallerad start- och reglerutrustning.Serien med större kolvkompressorer är vanligen avsedd för särskilda uppgifter såsom tillämpningar med komprimerad naturgas och dessa kan vara på upp till 560 kW.

Vilka är fördelarna med att köpa en kolvkompressor?

Tekniken i en kolvkompressor är billigare

Atlas Copcos kompressor för PET-flaskblåsning

Atlas Copcos högtryckskompressor för PET-flaskblåsning

De äldsta kompressortyperna var baserade på kolvtekniken. Och denna teknik är också den enklaste då den fungerar med hjälp av mycket grundläggande fysikaliska principer. Därför är det osannolikt att tekniken kommer att genomgå några revolutionerande förändringar eller förbättringar. Men det innebär också att tekniken förstås väl av alla tillverkare, åtminstone för de vanligaste industriella tillämpningarna.

Med liten eller ingen forsknings- och utvecklingskostnad liksom enkel och väl lättförståelig teknik, blir produktionskostnaden lägre. Det innebär att långt fler tillverkare är villiga att ta sig an produkten eller licensiera den under eget varumärke. Därmed kan köparen dra nytta av en konkurrensutsatt marknad som pressar inköpskostnaden.

Underhållstekniker är lättare att hitta (och billigare)

Servicetekniker utför underhåll på en luftkompressor

Servicetekniker utför underhåll på en luftkompressor

Teknikens höga ålder och enkelhet samt forskningsnivån påverkar underhållet på samma sätt som det påverkar produktionen. För all vanlig industriell användning krävs ingen kontinuerlig inlärningsprocess gällande förändringar på kolvkompressorer. När en tekniker väl förstått de grundläggande principerna kan deras kompetens bara förbättras. Det innebär att underhåll av kolvkompressorer är enklare att hantera eftersom tekniklösningen är lättbegriplig för alla tekniker.

Vad innebär det för dig som köpare? Först och främst att du har tillgång till ett större utbud av tekniker med erfarenhet av tekniken. Och för det mesta innebär den därmed ökade konkurrensen att kostnaden för underhåll blir lägre.

Undantaget är de specialiserade tillämpningarna, t.ex. kompression av naturgas, kväve eller syre. Men kostnaden här beror mer på branschens krav på tillämpningen snarare än på själva tekniken.

Reservdelar till kolvkompressorer är lättillgängliga

Tekniker med reservdelar till kompressor

Tillgängligheten till reservdelar går hand i hand med underhållet av kolvkompressorn. Enkel teknik gör att det är lätt att få tag i reservdelar och underhållssatser. Det här blir tydligt med tanke på de många kompressorer som säljs under olika varumärken men kommer från samma tillverkare.

För de vanligaste kompressordelarna är inköpsalternativen lika många som för själva kompressorinköpet. Du kan tala med auktoriserade återförsäljare, besöka din närmaste gör-det-själv-butik eller en e-handelswebbplats. Oavsett val är det högst troligt att du hittar alla reservdelar som kompressorn behöver. Eller så hittar du lämpliga alternativ med hjälp av något online-forum.

Som sagt, vissa industritillämpningar följer inte denna trend. Behovet av en kompressor som pumpar däck och matar tryckluftsverktyg i en verkstad, är en sak. Behovet av en kompressor som arbetar i explosiva miljöer är en helt annan sak. I det senare fallet begränsas tillgängligheten av den riskfaktor som dessa reservdelar och underhållssatser ska eliminera.

Vilka är nackdelarna med att köpa en kolvkompressor?

Kolvkompressorerna är högljudda

Användarna sätter på sig hörselskydd för att förhindra hörselskador på grund av den bullriga arbetsmiljön

Användare som bär hörselskydd för att förhindra hörselskador på bullriga arbetsplatser

Många av företagen där en kolvkompressor är bäst lämpad har små lokaler vilket gör buller till ett stort problem. Bullernivåerna på en kolvkompressor kan vara så låga som 65 dB om vi talar om högklassiga maskiner. Men de vanligaste kolvkompressorerna, särskilt gamla, ger ifrån sig 80 dB eller mer.

Det är viktigt att komma ihåg att det huvudsakliga argumentet för kolvtekniken är en låg investeringskostnad. Åtgärder mot bieffekter som buller och värme ligger inte lika högt på listan över prioriteringar. Som jämförelse eliminerar eller reducerar rotationsskruvkompressorer påtagligt de här bieffekterna.

Det innebär att om man överväger en kolvkompressor måste även bullerproblemet åtgärdas. Den vanligaste lösningen är att placera maskinen utanför arbetsplatsen i en väl ljudisolerad kapsling. Om du är beredd att spendera lite mer i början, kan du köpa en högklassig kompressor. Dessa maskiner är utformade efter moderna standarder och har en ljudnivå som gör att de kan placeras närmare användningsstället.

Vilka varianter av kolvkompressor finns det?

Oljesmorda kolvkompressorer

Atlas Copcos kolvkompressor med tryckluftstank
Kompakta enstegs, oljesmorda och V-formade kolvkompressorer i serien 10 bar, 1,5 till 15 kW passar bäst för tillämpningar där utrymmet är begränsat. I dessa utföranden är ett lätt kompressorblock direktkopplat till motorn vilket ger utmärkta kylegenskaper och smidig integrering i små utrymmen.

Oljefria kolvkompressorer

Oljeinsprutad kompression ger, trots filtrering, ingen garanti för att alla oljeångor och aerosoler avlägsnas från tryckluften. Av denna anledning erbjuder många ledande kompressortillverkare tekniklösningar för oljefri luft med livstidstätade lager och PTFE- eller kolkolvringar för att eliminera alla risker för föroreningar. Dessa lösningar ska i idealfallet vara utformade för att uppfylla den certifierade standarden ISO 8573-1 klass 0 för luftkvalitet.

Vilken typ av kompressor passar för vilken tillämpning?

Remdrivna luftkompressorer

Kolvkompressor från Atlas Copco

Kolvkompressor från Atlas Copco

Vår Atlas Copco Automan-serie är den perfekta kolvkompressorn för hantverkare, seriösa gör-det-själv-användare och med sin stora kapacitet, även lämplig för industriella miljöer. Automan AB-serien av aluminium är perfekt när du behöver en både tillförlitlig och lättflyttad tryckluftskälla i ett. Automan AT-serien är våra kolvkompressorer i gjutjärn, en pålitlig arbetshäst som levererar höga volymer tryckluft när du behöver det.

Industriella, direktdrivna kolvkompressorer

Kolvkompressor från Atlas Copco

Industriell, direktdriven kolvkompressor

Atlas Copco lanserade den första kolvkompressorn 1904. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat tekniken. Idag representerar vårt LE- och LT-sortiment marknadens bästa luftkolvkompressorer. De här maskinerna är byggda för de krävande industritillämpningar där kolvkompressorns teknik lämpar sig bättre än skruvkompressorns. LE- och LT-seriens direktdrivna kolvkompressorer kan du lita på, år efter år.

Luftkompressor för tandvård

Luftkompressor för tandvård från Atlas Copco

Luftkompressor för tandvård från Atlas Copco

Vi kan förse dig med den perfekta kompressorn för dina tandvårdsingrepp. Våra kompressorer för tandvård är certifierade för klass 0 – 100 % oljefri luft. Vi är det enda luftkompressorföretaget som har den här certifieringen för kompressorprodukter för tandvård. Vår 100 % oljefria tandvårdskompressor är det perfekta alternativet för tandvårdskliniker som söker efter lösningar för tandvårdsluft. Utforska vårt sortiment av oljefria tandvårdskompressorer idag och lär dig hur vår pålitliga kompressor kan ge dig trygghet.

Installation med PET-blåskompressorer

Högtryckskompressor för PET-blåsning från Atlas Copco

Högtryckskompressor för PET-blåsning från Atlas Copco

Vårt sortiment av högtryckskompressorer för PET-blåsning är klass 0-certifierat i enlighet med de mest rigorösa TÜV-standarderna – vilket resulterar i 100 % oljefri luft. Våra kompressorer kan leverera utloppstryck från 20 till 45 bar och på köpet kommer fördelarna med ett omfattande globalt servicenätverk för att hålla dem i toppskick. Utforska hela vårt sortiment av oljefria PET-luftkompressorer och tjänster för att lära dig hur vi kan hjälpa dig att skydda din PET-flaskproduktion.

Kompressorinstallationer för komprimerad naturgas (CNG)

CNG-högtryckskompressor från Atlas Copco

CNG-högtryckskompressor från Atlas Copco

Oavsett om du har en tankstation för komprimerad naturgas (CNG), utvecklar en tankningslösning för transportfordon med naturgas (NGV) eller anlägger ett virtuellt rörledningssystem för att driva en fjärrindustriprocess, har Atlas Copco rätt CNG/NGV-lösning för jobbet.Våra kompressorer har integrerad smart och energieffektiv teknik. De är utrustade med ett trycksatt vevhus med noll läckage, direktdrivning och använder sig av noggrant angiven och testad teknik. Effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet är helt avgörande faktorer för varje CNG/NGV-installation. De är också hörnstenarna i hela vår produktlinje för naturgas. Våra kompressorer är packade med funktioner som ger fördelar i varje steg av CNG/NGV-leveranscykeln. Ta reda på mer om vårt utbud av högtryckskolvkompressorer för CNG- och NGV-anpassade kompressorinstallationer.

Varför ska jag köpa en kolvkompressor från Atlas Copco?

Atlas Copcos sortiment av kolvkompressorer är ett av marknadens mest omfattande. Våra maskiner finns i versioner med oljefri och oljesmord teknik, har tryckvarianter tillgängliga för krav så höga som 450 bar och kan användas för andra gaser än luft.Med tvärstycks- och trunkuppbyggnad och för tillämpningar upp till 1 MW är vi säkra på att ha en lösning som passar dina behov, oavsett vilka de är. Om du inte kunde hitta rätt kompressor för din tillämpning på den här sidan så kan du få specifik hjälp från någon av våra experter.