Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
tryckluft för metallproduktion

Tryckluftslösningar för metallurgi- och metallbearbetningstillämpningar

Certifierade renluftskompressorer för alla tillämpningar i metallanläggningar. Upptäck hur våra energieffektiva produkter och vårt pålitliga servicenätverk kan öka din produktivitet med lägsta möjliga totala ägandekostnad.

Certifierad ren luft

Våra kompressorer är de första och enda kompressorerna som levererar oljefri luft av klass 0. Se till att kvaliteten på dina värdefulla metaller inte försämras under produktionen

Mer oljefri luft av klass 0

Pålitlig partner

Många processer i metallanläggningar behöver en tillförlitlig kontinuerlig tillförsel av tryckluft. Vårt globala servicenätverk och eftermarknadsservice gör att våra kunder kan känna sig trygga vad gäller deras tryckluftsbehov

Energieffektivitet

År av erfarenhet inom området har resulterat i energieffektiva alternativ som Optimizer 4.0 och drivning med variabelt varvtal för din tryckluft. De här alternativen garanterar våra kunder att våra produkter har en låg total ägandekostnad

Leverantör av fullständig lösning

Vi erbjuder dig en helhetslösning för alla dina tryckluftsbehov i din metallanläggning. Det innebär att vi har all teknik som finns tillgänglig för dina metallbearbetningsprocesser, från kompressorer och kvävgasgeneratorer till filter, torkar och mycket mer, så att du inte behöver olika leverantörer, vilket ökar effektiviteten i din verksamhet.

Ren luft för slutprodukter av hög kvalitet

Tryckluft är en värdefull resurs vid arbete med eller produktion av ädelmetaller. Du kan bara garantera att processen inte blir förorenad av tryckluften med oljefri luft av klass 0. Detta eliminerar risken för oljeförorening från kompressorn, skadade eller farliga produkter, förluster på grund av stilleståndstid och det äventyrar inte ditt företags välförtjänta goda anseende. Våra kompressorer överträffade till och med TÜV:s stränga standarder.

Världsomspännande servicenätverk

Vårt servicenätverk finns i 180 länder över hela världen. Om något ovanligt problem uppstår och service behövs tar vår eftermarknadsservice hand om det så snart som möjligt. Genom att kunna övervaka kompressorn med vårt övervakningssystem kan du proaktivt schemalägga nödvändigt underhåll, vilket minskar stilleståndstid och sänker ägandekostnaden för tryckluftssystemet ytterligare.

Metallindustrins framgångsberättelse

Tryckluftstillämpningar i metallproduktion

Masugnar

Järnmalm, koks och kalksten kombineras i en masugn för att producera järn. För att uppnå smälttemperaturen blåses het luft in i ugnen.

Koksproduktion

Bituminöst kol värms upp till mellan 1 000 och 2 000 °C för att skapa biprodukten av koks. En koksanläggning behöver kontinuerlig lufttillförsel när den har tänts. Den har inte råd att förlora lufttillförsel under minst tre månader.

Syrgasugn

Järn, stålskrot och slagg kombineras i syrgasugnen för att producera stål. 99 % rent syre blåses sedan in i kärlet med en syrelans. Detta gör att temperaturen stiger för att smälta skrotet, vilket så småningom resulterar i flytande stål.

Påshus

Dammuppsamlingssystem som suger in luft genom ett kanalsystem och påsar fångar upp dammet. Påsarna rengör sig själva regelbundet genom att pulsera tryckluft genom påsarna. Dammet förs sedan in i ett tråg och tas bort.

Luftblandning

Plattorna eller göten kyls ned efter att ha formats genom att luft med medelhögt tryck blandas med vatten och sedan sprutas ut på den heta skivan eller göten. Det ger en jämn och snabb kylning.

Instrumentluft

Många tillämpningar i produktionsprocessen av metaller kräver tryckluft för instrumenteringssyften. Pannstensbrytning, luftmunstycken, pneumatisk transport är bara några av de åtgärder som är beroende av tryckluft.

Hantering av avloppsvatten

Vatten som används under produktionsprocessen av metaller måste behandlas innan det kan återanvändas eller släppas ut. Mer om hantering av avloppsvatten

Värmebehandling av metaller med kväve

Kväve har många tillämpningar på metallurgi. Det kan användas för att påskynda kolabsorptionen i den behandlade metallen, det förhindrar oxidering under kylningen av stål och det används vid härdningsprocesser för att förhindra exoterma reaktioner och farligt överhettade ugnar.

Våra lösningar för metallindustrin

Tryckluftslösningar för metallurgi- och metallbearbetningstillämpningar

explainer icon