Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Produktsortiment

ZHL-enstegsluftkompressor (centrifugal)

Energieffektiva centrifugalkompressorer upp till 2 bar(g)/29 psig

ZHL-enstegsluftkompressorer

Viktiga tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

1 944 l/s - 10 833 l/s

Kapacitet FAD

7 000 m³/h - 39 000 m³/h

Arbetstryck

0,8 bar(e) - 2 bar(e)

Installerad motoreffekt

355 kW - 1 400 kW

Kapacitet FAD m³/min

115 m³/min - 650 m³/min
    Kontakta oss

Beskrivning

Vad är en enstegs centrifugalkompressor?

Centrifugalkompressorer använder centrifugalkrafter för att skapa flöde och tryck. Centrifugalteknik är ett extremt effektivt sätt att generera tryckluft.

Växellådan med huvuddrivaxeln drivs av en motor. Både växellådans och huvuddrivaxelns axlar driver höghastighetsaxlarna med ett eller flera kompressorhjul. Enstegsturbokompressorer har bara ett kompressorhjul och levererar luft med ett tryck på upp till 2 bar(g)

ZHL-enstegsluftkompressorer

Vad är skillnaden mellan en enstegs- och tvåstegskompressor?

Ordet ”steg” avser antalet kompressionssteg luften går igenom för att uppnå önskat lufttryck. Kompressorhjulens höghastighetsrotation skapar dynamisk tryckuppbyggnad i kompressorn. Antalet kompressorhjul och därmed steg beror på vilket utloppstryck som behövs.
 

För tillämpningar som kräver 2 bar(g) eller mindre räcker ett kompressorhjul eller en enstegskompressor för att uppfylla tryckbehovet. Med en tvåstegs- eller trestegskompressor kan högre tryck uppnås. 

 

kompressorhjul

Fördelar

Vad gör våra oljefria enstegs-turbokompressorer unika?

Med utformningen av vår ZHL vill vi erbjuda en mer energieffektiv lösning för de tillämpningar som kräver ett flöde på 7 000 m3/h eller mer och ett tryck på upp till 2 bar(g)/29 psig. Den innovativa konstruktionen säkerställer effektiv lufttillförsel, även när processen har ett varierande luftbehov.

Dessutom är våra enheter klass 0-certifierade. Detta säkerställer att du får oljefri kvalitetsluft.

Kvalitetsluft

Den unika konstruktionen med dubbla tätningar säkerställer att din produktionsprocess förses med kvalitetsluft. Tack vare olje- och lufttätningarna kan ingen smord olja komma in i kompressorhjulen, vilket resulterar i oljefri klass 0-certifierad lufttillförsel

En hållbar produktionsprocess

Upp till 80 % av de totala kostnaderna för livscykeln går till energiförbrukningen. Genom att utforma våra kompressorer så att de är så energieffektiva som möjligt gynnar det inte bara vår planet utan ger även avkastning på din investering. Att se till att tryckluftsinstallationen är så energieffektiv som möjligt är ett utmärkt sätt att göra produktionsprocessen mer hållbar.

 

Hållbarhet är kärnan i vår designprocess:

  • Med vår särskilda bakåtlutande kompressorhjulskonstruktion får turbokompressorn ut mest möjligt av varje effekt- och tryckvariant. Olika kompressorhjulstyper gör det möjligt att storleksanpassa rätt turbokompressor för en mängd olika tillämpningar. Oavsett hur olika driftpunkterna är, förstår vi, med vårt stora urval av kompressorhjulstyper, konsten att optimera prestanda för dina specifika behov.

  • Våra ZHL-turbokompressorer drivs av ett brett utbud av högeffektiva motorer. Lågspänningsvarianterna (upp till 560 kW) levereras med en inbyggd YD-startare. Olika motoralternativ, både luft- och vattenkylda, finns tillgängliga.

  •  Inloppsskenor är ett effektivt sätt att justera flödet när det kommer till varierande luftbehov. Justerbara inloppsskenor sparar upp till 9 % energi jämfört med användning av en inloppsventil. Inloppsskenorna styrs av ett servomotorbaserat manövreringsorgan, ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt att styra flödeshastigheten vid varierande luftbehov över kompressorns fullständiga regleringsområde.

  • Våra efterkylare kombinerar kompakthet med låg ingångstemperatur och minimalt tryckfall för att maximera den totala energieffektiviteten.
Installation av ZHL-enstegsluftkompressorer

Mot en koldioxidneutral produktionsprocess

Utöver den energieffektiva kärnkonstruktionen kan vår enstegsturbokompressor kombineras med en enhet för energiåtervinning och en central- och/eller styrenhet för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i din produktionsprocess:
 

  • En driftkompressor producerar oundvikligen värme. Genom att lägga till en enhet för energiåtervinning kan du återvinna upp till 94 % av kompressionsvärmen. Utan energiåtervinning försvinner värmen ut i atmosfären via kylsystemet och strålning. Vår energiåtervinningsenhet använder kompressionsvärme för att värma upp vatten. Det här varma vattnet kan användas för sanitära ändamål och uppvärmning av diverse utrymmen, eller återanvändas någon annanstans i processen.

  • Standardalgoritmen för optimering av regleringsområdet i vår styrenhet Elektronikon® maximerar hela tiden enhetens regleringsområde. Detta begränsar avblåsningen och förbättrar energieffektiviteten under alla driftsförhållanden.

  • ZHL-kompressorer kan enkelt paras ihop med vår centrala styrenhet Optimizer 4.0. En central styrenhet säkerställer att driften fördelas korrekt över flera kompressorer, vilket leder till mindre slitage, fler styrningsalternativ och lägre energiförbrukning. 

Specifikation

Tekniska data

Teknisk egendom Värde

Kapacitet FAD l/s

1 944 l/s - 10 833 l/s

Kapacitet FAD

7 000 m³/h - 39 000 m³/h

Arbetstryck

0,8 bar(e) - 2 bar(e)

Installerad motoreffekt

355 kW - 1 400 kW

Kapacitet FAD m³/min

115 m³/min - 650 m³/min

Relaterade produkter

Relaterade produkter

Service