Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Lägre energiförbrukning med energiåtervinning för GA-kompressorer

Återanvänd värmeenergi till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Kontakta oss +46 87439500

Så här fungerar energiåtervinning

Loading...

Minska energiförbrukningen

Värme är en oundviklig biprodukt vid luftkomprimering. Med lösningar för energiåtervinning kan du återanvända den värmeenergin

Begränsa koldioxidutsläppen

Genom att återanvända den värme som genereras kan du minska utsläppen och det är positivt för miljön

Sänk kostnaderna

Med energiåtervinning sänks anläggningens totala energiförbrukning och du får möjlighet att sänka dina kostnader

Vad förlorar jag om jag inte återvinner kompressionsvärmen?

En svindlande andel, motsvarande ca 94 % av energin som en luftkompressor förbrukar, omvandlas till värme. Utan energiåtervinning försvinner den kostsamma värmeenergin till atmosfären via kylsystemet och strålning. Genom energiåtervinning kan en stor del av denna värme återanvändas, vilket resulterar i betydande besparingar. De faktiska besparingarna beror på er kompressoranläggning, er luftförbrukning och de möjliga användningsområdena för att ta tillvara på överskottsvärmen.

Varför ska jag bry mig om energiåtervinning?

Oavsett om det handlar om att behålla marknadsandelar eller att följa hållbarhetsstandarder måste du förr eller senare begränsa din klimatpåverkan. Många regeringar ger ekonomiskt stöd för investeringar i energieffektivitet.

Vad innebär återvinning av kompressorvärme?

Det innebär att du kan skala ner eller eliminera pannor och annan utrustning som producerar värme och ånga för industriella processer. Du kan spara in på installationer, underhåll, energi och koldioxidutsläpp. Baserat på kompressorkonfiguration kan Atlas Copco avgöra dina möjliga energibesparingar. Beräkningen visar hur mycket överskottsvärme du kan återvinna och hur mycket du kan sänka den totala elräkningen.

Börja spara energi

Sluta slösa hårt förvärvade pengar. Det finns en problemfri energiåtervinningslösning för varje Atlas Copco-luftkompressor och med energimätaren som tillval kan du hålla koll på hur mycket energi du sparar. Upptäck vilka fördelar du kan få med våra energiåtervinningslösningar. Kontakta din Atlas Copco-representant idag