Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Varvtalsstyrda kompressorer (VSD)

Hur kan vi hjälpa dig?

Varvtalsstyrda kompressorer (VSD)

Visste du att elmotorer står för 70 % av industrins elförbrukning? Och att upp till 20 % av den el som tillverkas förbrukas av kompressorer? Och att elkostnader utgör cirka 70 % av den totala livscykelkostnaden för en vanlig kompressor? Och att behovet av tryckluft varierar betydligt i 9 av 10 tryckluftsinstallationer?

VSD-kompressor – energi

Det är uppenbart att det finns möjligheter att förbättra produktiviteten genom att göra kompressorerna mer effektiva. Det är tanken bakom drivning med variabelt varvtal (VSD). 

Atlas Copco har skapat den här uppsättningen utbildningsresurser för att hjälpa dig få bättre koll på VSD-kompressorer.

Fråga en tryckluftsexpert vilken systemlösning som är mest energieffektiv i just din tryckluftsapplikation.

Varvtalsstyrda kompressorer (VSD)

explainer icon