Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Luftkompressorer med drivning med variabelt varvtal

Varvtalsstyrning (VSD) VSD+ Oljesmorda kompressorer GA VSD

En tryckluftskompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD) justerar automatiskt kompressorns driftsvarvtal så att tryckluftsproduktionen anpassas efter behovet i realtid. VSD-kompressorer är konstruerade för tillämpningar där behovet av tryckluft varierar, t.ex. i anläggningar som driver olika processer eller flera skift, och där flödesbehovet ökar och minskar under dagen.

Jämfört med kompressorer med fast varvtal som bara körs i full hastighet ger VSD-kompressorer flera fördelar:

  • Eftersom en VSD-kompressor bara körs när det behövs sänker den energikostnaden – vanligtvis tillräckligt för att den extra investeringen i VSD-teknik ska betala sig själv.
  • En VSD-kompressor kan startas/stoppas under fullt systemtryck. Det finns inget behov av avlastning, vilket sparar tid och energi.
  • Ingen tid går förlorad till tomgångskörning.
  • Inga avblåsningsförluster uppstår vid normal drift.
  • Elföretagens straffavgifter för strömtoppar vid start undviks.
  • Trycket i luftsystemet är jämnare och lägre, vilket minimerar läckaget

I den här videon får du lära dig mer om VSD-tekniken

Energibesparingar

Den största delen (ca 70 %) av den totala ägandekostnaden för en industriell luftkompressor utgörs inte av kostnaden för själva utrustningen, utan av kostnaden för elektricitet. Inköpspriset för en VSD-kompressor är högre än för en i övrigt identisk kompressor med fast varvtal. Den högre inköpskostnaden tjänar du emellertid normalt sett in i form av energibesparingar. VSD-tekniken kan sänka energikostnaderna för en kompressor med 35–50 %, beroende på tillämpning och kompressorstorlek, vilket ger årliga besparingar på allt från hundratals till tiotusentals dollar.

Besparingarna kan vara så stora att myndigheter och elbolag kan erbjuda ekonomiska incitament, som rabatter, skattelättnader och räntefria lån, för att uppmuntra företag att uppgradera till mer energieffektiv VSD-teknik som bidrar till att minska den totala elförbrukningen och minimera plötsliga behovstoppar.

Så här fungerar en VSD-kompressor

VSD-kompressor
Drivning med variabelt varvtal sparar energi genom att kompressorns varvtal justeras med hjälp av en växelriktare.Istället för all ström som går direkt till en traditionell AC-kompressor med fast varvtal som körs med full kapacitet, ser växelriktaren till att VSD-kompressorn tillhandahålls precis den spänning som krävs.Elektroniken mäter systemtrycket och en inbyggd styrenhet justerar motorns varvtal så att det motsvarar det verkliga luftbehovet. Tanken är enkel även om tekniken som gör det möjligt är avancerad.

VSD-drivlina

Magin sitter i drivlinan, kombinationen av motor och elementet. VSD-tekniken fungerar bäst med skruvkompressorer eftersom deras flödeshastighet och energiförbrukning står i proportion till varvtalet. När motorns varvtal anpassas justeras även skruvelementets varvtal och därmed mängden tryckluft som levereras. Elmotorn är särskilt utformad för jobbet och extra uppmärksamhet har lagts på kylningskrav och effektivitet genom hela varvtalsområdet.

VSD-motor

iPM-motor
Vanliga VSD-enheter är utrustade med induktionsmotorer som är kopplade till skruvelementen med växlar, men den senaste VSD-tekniken har en iPM-motor (med intern permanentmagnet). I VSD+-konstruktionen delar iPM-motorn en rotor med skruvelementen.Det innebär att den har direktdriving och är mycket energieffektiv och tyst. Hela drivlinan är en sluten krets där både motor och element kyls med olja – ett annat bra sätt att spara energi. Kompressorer med iPM-teknik minskar energiförbrukningen med i genomsnitt 50 % jämfört med en tomgångskompressor.Den nya tekniken omfattar även ett vertikalt designkoncept som minskar utrymmesbehovet med upp till 55 procent jämfört med traditionella luftkompressorer.

När en VSD-kompressor är ett bra val

VSD jämfört med fast varvtal
För verksamheter med varierande tryckluftsbehov är en VSD-kompressor värd att titta på. En traditionell luftkompressor med fast varvtal är antingen på eller av, och när den är på körs den bara vid full kapacitet.Om mindre luft behövs förbrukas mycket energi i onödan. En VSD-luftkompressor justerar automatiskt motorvarvtalet efter luftbehovet, vilket ger betydande energibesparingar.

När en VSD-kompressor kanske inte är ett bra val

Vissa industriprocesser är konsekventa i drift, så en kompressor med fast varvtal i rätt storlek kan ge behovet av tryckluft på ett tillförlitligt och effektivt sätt. När behovet alltid ligger inom 5–10 % av den totala fritt avgivna luftmängden kan en kompressor med fast varvtal ge högre effektivitet än en kompressor med drivning med variabelt varvtal. En VSD-kompressor är inte konstruerad för kontinuerlig drift vid fullt varvtal. När den körs på det sättet ger växlingsförlusterna för växelriktaren lägre energieffektivitet än en i övrigt identisk kompressor med fast varvtal. 

Avgöra om en VSD-kompressor är ett bra val

fastställa VSD-prestanda
Det bästa sättet att ta reda på om en VSD-kompressor är det bästa alternativet för en viss tryckluftstillämpning är genom att genomföra en professionell granskning av luftbehovet.Dessa granskningar tillhandahålls av företag som är specialiserade på implementering av tryckluftsutrustning.En sådan granskning kan hjälpa dig att fastställa de effektivaste kontrollerna för ett tryckluftssystem, inklusive drivning med variabelt varvtal.

VSD står för variabelt varvtal. Bakom dessa bokstäver finns (växelriktare) teknik som automatiskt justerar kompressorns motorvarvtal efter tryckluftsbehovet i realtid. Detta sparar ofta mycket energi och pengar. Upptäck hur en VSD kan vara funktionell för dig i den här e-boken.

 

Vill du diskutera den perfekta lösningen för ditt företag? Kontakta någon av våra experter som hjälper dig!