När ska du använda en VSD-kompressor? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

När ska du använda en VSD-kompressor?

Är en varvtalsstyrd kompressor alltid rätt lösning? Läs mer om när du ska använda en VSD-kompressor – och när du inte ska det.

Kontakta våra experter Upptäck våra VSD-kompressorer

18 jan 2021

När ska du använda en VSD-kompressor?

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

De flesta som använder sig av tryckluft inom industrin har ett varierande behov av tryckluft. Kompressorer med varvtalsstyrning är skapade för dessa användare. Att använda en VSD-kompressor är lämpligt när:

  • Behovet av tryckluft varierar betydligt mellan olika jobb
  • Efterfrågan varierar mellan olika skift, på helger eller beroende på säsong
  • Tillverkningsprocesser kräver snäva toleranser för arbetstryck
AC VSD campaign web banner - blue background

De här exemplen har alla med lufttryck att göra, så låt oss titta på några anledningar varför VSD ger fördelar:

  • En VSD-kompressor kan arbeta inom ett mycket snävare tryckband än en kompressor med fast varvtal.
  • En VSD-kompressor kan arbeta vid lägre utloppstryck och ändå upprätthålla tryckluftssystemets krav på lägsta arbetstryck.
  • En VSD-kompressors nättryck kan ställas in lägre än det avlastade trycket på en kompressor med fast varvtal, och varje minskning med 1 bar ger 7 procents energibesparing.
  • En VSD-kompressor ger ett mer konsekvent utloppstryck för alla tryckluftstillämpningar i hela anläggningen.

Att använda VSD-kompressorer ihop med kompressorer med fast varvtal

Ibland är den effektivaste tryckluftslösningen att kombinera en eller flera kompressorer med fast varvtal som täcker grundbehovet med en VSD-kompressor som reglerar för variationer i flödet. Ett system med flera mindre kompressorer istället för en stor kompressor ger också redundans, vilket gör att du kan bibehålla delar av produktionen även när en kompressor tas ur drift för underhåll och reparation. 

Inte alltid den bästa lösningen

VSD-kompressorer har många fördelar som kan vara till nytta i de flesta industriverksamheter, men de är inte alltid rätt val. Om ditt behov av tryckluft inte varierar så mycket kan en kompressor med fast varvtal i rätt storlek vara mer effektiv. Kompressorer med fast varvtal har ett lägre inköpspris. När behoven varierar tjänar du emellertid normalt in den extra investeringskostnaden för en VSD-kompressor i form av energibesparingar. Det kan gå fortare med ekonomiska incitament från din elleverantör.

Den optimala utformningen av ett tryckluftssystem ska motsvara de specifika behoven för dina processer, din anläggning och ditt sätt att hantera kapitalprojekt. Om du vill veta mer om hur drivning med variabelt varvtal kan tillgodose dina behov kan du tala med en expert på luftsystem. 

Varvtalsstyrning (VSD) Kompressorer VSD+ Oljesmorda kompressorer GA VSD