Fördelar med en varvtalsstyrd kyltork (VSD) - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fördelar med en varvtalsstyrd kyltork (VSD)

En varvtalsstyrd kyltork skyddar tryckluftsystemet genom att avlägsna fukt med en konstant tryckdaggpunkt och minskar energikostnaderna.

Kontakta en expert

Fördelar med en varvtalsstyrd kyltork: Energibesparingar och en stabil tryckdaggpunkt

FD VSD features

Lanseringen av Atlas Copcos teknik för varvtalsstyrda kompressorer var en milstolpe i branschen. Den här tekniken finns nu i vårt sortiment av FD VSD-kyltorkar 100–300 l/s. Vi har utvecklat vår FD VSD-teknik för att matcha torkens strömförbrukning med det faktiska luftflödet i din produktions, med en konstant tryckdaggpunkt. En nykonstruerad värmeväxlare med begränsat tryckfall finns inbyggd i torken. Det ger en besparing på upp till 50 % på indirekta energikostnader och upp till 70 % på direkta energikostnader, samt minimerar ditt koldioxidavtryck. FD VSD-torken har en Elektronikon Touch-styrenhet för avancerad övervakning och styrning. Den går inte att jämföra med någon annan kyltork när det gäller prestanda, värde och låg ägandekostnad.

Därför behöver du en kyltork

FD prod
Den tryckluft som lämnar kompressorn är 100 % mättad. När den svalnar kondenserar fukten, vilket kan skada tryckluftsystemet och orsaka systemfel. Detta kan i sin tur leda till produktionsavbrott och kostsamma reparationer.Torr luft skyddar dina pneumatiska verktyg, instrument och rörledningar från fukt som kan skada mekaniken, påverka mätinstrument och orsaka korrosion och läckage. Den garanterar också produktkvalitet, som är viktigt för ditt företags rykte.

Hur en kyltork fungerar

Atlas Copcos FD VSD-torkar avlägsnar fukt från tryckluften innan den hamnar i tryckluftsnätet. Filter och separatorer kan avlägsna kondensat, men inte vattenånga. En FD VSD-tork kan avlägsna vattenånga upp till renhetsklassen ISO 8573-1 klass 4.I det första steget förs tryckluft in i torken och passerar genom en luft-luft värmeväxlare som kyler den inkommande luften. I det andra steget passerar tryckluften genom en luft-kylmedia värmeväxlare för att sänka tryckluftens tryckdaggpunkt till + 3 °C. Vattenånga som finns i tryckluften kondenseras till vätska som samlas upp och avlägsnas. Den torra tryckluften värms sedan upp i en luft-luft värmeväxlare som minskar den relativa luftfuktigheten, för att förhindra att kondens bildas i rörledningarna.

Hur VSD gör en kyltork bättre

En icke-cyklisk kyltork har en egen kompressor som komprimerar kylmedia i gasform till flytande form. Konventionella torkar har en kolvkompressor som arbetar med ett fast varvtal, oavsett om det krävs luft eller inte. Atlas Copcos FD VSD-torkar har i stället en tyst och kompakt scrollkompressor som automatiskt ändrar hastigheten efter det faktiska luftbehovet.

Mer effektiv än cykliska torkar (med termisk massa)

Det finns en äldre teknik där termisk massa används för att uppnå en viss energieffektivitet i kyltorkar. En sådan tork växlar mellan full pålast och kylning med hjälp av termisk massa. Detta är en fördel jämfört med torkar med fast varvtal som hela tiden jobbar på full kapacitet, eller inte alls (pålast/avlast). Cykliska kyltorkar förbrukar dock energi för att kyla ned den termiska massan, vilket minskar den totala energibesparingen.

Stabil tryckdaggpunkt

En viktig fördel med Atlas Copcos FD VSD är att tryckluften torkas med en stabil daggpunkt, oavsett den omgivande luftens temperatur. För cykliska torkar är tryckdaggpunkten indikatorn för att starta eller stoppa kylmediakompressorn med fast varvtal. Det gör att tryckdaggpunkten stiger och sjunker. Fluktuationen kan försämra tryckluftens kvalitet med upp till två renhetsklasser. FD VSD-kyltorkar levererar hela tiden tryckluft som torkats till en stabil tryckdaggpunkt och som uppfyller renhetskraven enligt ISO 8573-1 klass 4 – dessutom med överlägsen energieffektivitet!

Tryckdaggpunkt flöde

Fråga en av våra tryckluftsexperter vilken som är den bästa och mest energieffektiva lösningen för att torka tryckluften i din applikation

Kompressorer Kyltorkar