FD VSD - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

FD VSD

Oöverträffade energibesparingar

Kontakta vår expert

Frekvensomriktare

Styr kompressorns varvtal så att det motsvarar luftbehovet och ger högsta möjliga energibesparing.

Högeffektiv värmeväxlare

Kompakt, lödd aluminiumvärmeväxlare med omvänt flöde och luft-luft sida för optimal kyleffektivitet och lägsta möjliga tryckfall.

Inbyggd vattenavskiljare

Låg hastighet med hög avskiljningseffektivitet, även vid låga flöden.

Elektronisk kondensavtappning med små förluster

Öppnar enbart avtappningen när det behövs för att eliminera onödig förlust av tryckluft, som uppstår vid tidsinställd avtappning.

Elektronikon® Touch-styrenhet

Erbjuder avancerad styrning och möjliggör fjärrövervakning.

En enda elanslutning

Säkerställer plug-and-play-installation.

Nyhet! Atlas Copco FD VSD kyltorkar:

Enastående energibesparingar, prestanda och värde

Torr luft med hög kvalitet

Atlas Copcos FD VSD-kyltorkar avlägsnar fukt från tryckluften innan den kommer in i tryckluftsnätet, vilket förhindrar kostsamma skador på bland annat tryckluftsverktyg, mätinstrument och rörledningar.

Energibesparingar

FD VSD-torkar med varvtalsstyrning ger genomsnittliga energibesparingar på 50 %. Dessutom ger vår exklusiva värmeväxlarkonstruktion lägsta möjliga tryckfall i systemet, något som ger upphov till ytterligare energibesparingar.

Stabil tryckdaggpunkt

FD VSD torkar luft till en stabil tryckdaggpunkt (+3 °C) oberoende av den omgivande luftens temperatur. Torr luft uppnår en kontinuerlig renhet som motsvarar ISO 8573-1 klass 4.

Exklusivt från Atlas Copco!

Endast Atlas Copco erbjuder VSD-teknik i en lufttork med det här flödesområdet. Fråga en tryckluftsexpert om vilken FD VSD-kyltork som passar dina behov.

Fördelar med FD VSD:

  • • Mängden torr tryckluft överensstämmer automatiskt med behovet
  • • Jämn tryckdaggpunkt och renhet enligt ISO 8573-1 klass 4
  • • Toppmodern Elektronikon® Touch-styrenhet
  • • Större energibesparingar
  • • Lägre ägandekostnad
  • • Atlas Copcos välkända prestanda, tillförlitlighet och värde
  • • Tar liten plats