Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Kyltork som drivs med variabelt varvtal

Air compressors Refrigerant dryers Air and gas treatment

Behovet av tryckluft varierar för de flesta produktionsåtgärder men en traditionell luftkompressor har bara ett varvtal: full kapacitet. En stor del energi förbrukas och går till spillo när det behövs mindre luft. En luftkompressor som drivs med variabelt varvtal (VSD) ger betydande energibesparingar genom att motorvarvtalet automatiskt justeras efter luftbehovet. Nu finns det en kompletterande teknik som går ut på att energibesparande drivning med variabelt varvtal används till kyltorkar för att leverera luft av hög kvalitet som torkat till en låg och stabil daggpunkt, samtidigt som energi sparas.  

Hur en kyltork fungerar

Dryer
En kyltork är en avgörande luftsystemkomponent för arbeten som kräver att tryckluft torkas till en låg daggpunkt. I det första steget förs tryckluft in i torken och passerar genom en värmeväxlare för luft-till-luft som förkyler den inkommande luften.I det andra steget passerar tryckluften genom en värmeväxlare för luft-till-kylmedel för att sänka tryckluftens daggpunkt till 3 °C. Vattenånga som finns i luften kondenseras till vätska som samlas upp och avlägsnas.Den torra luften värms sedan upp i en värmeväxlare för luft-till-luft som minskar den relativa luftfuktigheten för att förhindra kondensbildning i nedströms rörledningar.

Hur en VSD-kyltork fungerar

En kyltork har en egen kompressor som komprimerar köldmedium i gasform till flytande form. Konventionella kyltorkar använder normalt en kolvkompressor som arbetar i en och samma hastighet. Det leder till samma ”på eller av”-problem när det gäller energieffektivitet som med en kompressor med fast varvtal. En VSD-kyltork använder i stället en scrollkompressor med ett spiralelement som kretsar runt ett andra, fast element. Den är kompakt och tyst, och växelriktaren som driver scrollelementet kan ändra hastigheten efter behov.

VSD-systemsynkronisering

Precis som en VSD-luftkompressor justerar en VSD-kyltork automatiskt uteffekten för att möta det varierande behovet av torr tryckluft. Torkens kontrollsystem justerar hastigheten med hjälp av en växelriktare, i likhet med kompressorns kontrollsystem. När behovet av luft ändras ökar eller minskar luftkompressorns drivmotor hastigheten för att matcha behovet och kyltorkens köldmediekompressor ökar eller saktar ned hastigheten i takt med luftkompressorn.

Mer effektivt än värmelagring (cyklisk)

En äldre teknik som kallas värmelagring (cykliska torkar) ger en viss energieffektivitet för kyltorkar. En lufttork med värmelagring växlar mellan full belastning och värmelagring för kylning. Detta är en förbättring jämfört med torkar som endast fungerar med fast varvtal (full kapacitet eller av). Cykliska torkar måste dock förbruka energi för att kyla ned värmelagringen, vilket minskar den totala energibesparingen.

Daggpunktsstabilitet

En viktig fördel med VSD-kyltorkar är att de ger en tillförlitlig tillförsel av högkvalitativ luft med en stabil och låg daggpunkt, oavsett omgivningstemperatur. På värmelagringstorkar är daggpunkten för tryckluften indikatorn för att starta eller stoppa köldmediekompressorn med fast varvtal. Det gör att luftdaggpunkten stiger och sjunker. Fluktuationen kan försämra luftkvaliteten med upp till två renhetsklasser. En VSD-kyltork levererar i stället konsekvent luft som har torkats med en stabil daggpunkt.

Diagram över daggpunktrenhet

Allt du behöver veta om tryckluftstorkar. Det här faktabladet ger dig en omfattande översikt över de olika tekniker och alternativ som finns på marknaden. 

Behöver du mer hjälp eller har du specifika frågor? Kontakta en av våra experter genom att klicka på knappen nedan.

Relaterade artiklar

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Torkning av tryckluft med en kyltork

15 November, 2022

Läs mer om hur vi kan behandla tryckluft och de olika verktyg som används i sådana processer. Här tar vi upp att torkning av tryckluft med hjälp av en kyltork.

FD VSD product image

Kyltorkar med varvtalsstyrning

15 May, 2020

Vill du sänka energikostnaderna för ditt tryckluftsystem och producera luft med en konstant låg tryckdaggpunkt? Använd en kyltork med varvtalsstyrning.