Kyltorkar med varvtalsstyrning - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kyltorkar med varvtalsstyrning

Vill du sänka energikostnaderna för ditt tryckluftsystem och producera luft med en konstant låg tryckdaggpunkt? Använd en kyltork med varvtalsstyrning.

Kontakta oss om du vill veta mer

20 maj 2022

Kyltorkar med varvtalsstyrning ger energibesparingar

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

FD VSD produktillustration

För att tryckluftssystem ska fungera som de ska måste tryckluften vara torr. Den omgivande luften blir dock varm när den komprimeras (det går inte att ändra fysikens lagar) och när den lämnar kompressorn är den 100 % mättad med vatten. När luften svalnar börjar vattnet att kondensera.

För att skydda pneumatiska verktyg, mätinstrument och annan utrustning, samt för att förhindra rost och läckage i rörledningarna, måste tryckluften vara fri från fukt och ha en relativt låg luftfuktighet innan den skickas ut i systemets huvudledningar. Filter och separatorer kan avlägsna kondensat, men inte vattenånga. För att avlägsna vattenånga med en låg tryckdaggpunkt måste luften torkas. En populär torkmetod är kyltorkning.

Hur en kyltork fungerar

I det första steget förs tryckluft in i torken och passerar genom en luft-luft värmeväxlare som kyler den inkommande luften. I det andra steget passerar tryckluften genom en luft-kylmedia värmeväxlare för att sänka tryckluftens tryckdaggpunkt till + 3 °C. Vattenånga som finns i luften kondenseras till vätska som samlas upp och avlägsnas. Den torra tryckluften värms sedan upp i en luft-luft värmeväxlare som minskar den relativa luftfuktigheten, för att förhindra att kondens bildas i rörledningarna.

Spara energi med varvtalsstyrning

Inom de flesta industrier varierar behovet av tryckluft, men en traditionell kompressor har bara ett varvtal: full kapacitet. När det behövs mindre tryckluft förbrukas mycket energi som går till spillo. En kompressor med varvtalsstyrning (VSD) ger betydande energibesparingar genom att motorvarvtalet justeras automatiskt efter luftbehovet. Nu finns det en kompletterande teknik där energieffektiva kyltorkar med varvtalsstyrning används för att leverera tryckluft som torkats till en låg och stabil tryckdaggpunkt, samtidigt som energi sparas.

FD VSD graph 1

Hur en varvtalsstyrd kompressor (VSD) fungerar

En kyltork har en egen kompressor som komprimerar kylmedia i gasform till flytande form. Konventionella kyltorkar använder normalt en kolvkompressor som arbetar i samma hastighet. Det leder till samma ”pålastad-eller-avlastad-problem" som för kompressorer med fast varvtal när det gäller energieffektivitet. En VSD-kyltork har istället en scrollkompressor med ett spiralelement som kretsar runt ett andra, fast element. Den är kompakt och tyst och frekvensomriktaren som driver scrollelementet kan ändra hastigheten efter behov.

Titta på den här videon för att ta reda på mer om kyltorken FD VSD:

Systemsynkronisering

Precis som en varvtalsstyrd kompressor gör, så justerar en varvtalsstyrd kyltork automatiskt sitt varvtal för att möta det varierande behovet av torr tryckluft. Torkens kontrollsystem fungerar på samma sätt som kompressorns kontrollsystem och justerar hastigheten med hjälp av en frekvensomriktare. När behovet av tryckluft ändras så ökar eller minskar kompressorns drivmotor hastigheten för att matcha behovet, samtidigt som kyltorkens egen kylmediakompressor anpassar sig därefter.

Mer effektiv än cykliska torkar (med termisk massa)

Det finns en äldre teknik där termisk massa används för att uppnå en viss energieffektivitet i kyltorkar. En sådan tork växlar mellan full pålast och kylning med hjälp av termisk massa. Detta är en fördel jämfört med torkar med fast varvtal som hela tiden jobbar på full kapacitet, eller inte alls (pålast/avlast). Cykliska kyltorkar förbrukar dock energi för att kyla ned den termiska massan, vilket minskar den totala energibesparingen.

Stabil tryckdaggpunkt

En viktig fördel med VSD-kyltorkar är att de ger en tillförlitlig tillförsel av högkvalitativ luft med en stabil och låg daggpunkt, oavsett omgivningstemperatur. För cykliska torkar är tryckdaggpunkten indikatorn för att starta eller stoppa kylmediakompressorn med fast varvtal. Det gör att tryckdaggpunkten stiger och sjunker. Fluktuationen kan försämra tryckluftens kvalitet med upp till två renhetsklasser. En VSD-kyltork levererar konsekvent luft som torkats till en stabil tryckdaggpunkt och som uppfyller renhetskraven enligt ISO 8573-1 klass 4.

Atlas Copcos FD VSD-kyltork

Elektronikon-styrenhet med pekskärm

Det är bara Atlas Copco som erbjuder varvtalsstyrda kyltorkar. Om du letar efter en pålitlig kyltork med en låg livscykelkostnad  så är Atlas Copcos nya FD VSD det perfekta valet. Det är en serie kompakta kyltorkar med varvtalsstyrning som är utrustade med Elektronikon®-styrenhet med pekskärm. De ger upp till 50 % besparing på indirekta energikostnader och upp till 70 % på direkta energikostnader. Fråga en av våra tryckluftsexperter vilken som är den bästa lösningen för dig.

Fråga en av våra tryckluftsexperter vilken som är den bästa lösningen för dig och dina behov.

Relaterade ämnen och projekt

Kompressorer Kyltorkar