Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Bra idéer driver utvecklingen framåt

Atlas Copco är en hemvist för industriella idéer. Våra innovativa produkter, lösningar och tjänster efterfrågas inom alla typer av branscher. De möjliggör allt från säkra medicinska behandlingar till produktion av förnybar energi, och underlättar vardagen för människor över hela världen.

Upptäck mer om Atlas Copco

Våra industriella idéer gör att våra kunder kan växa och driva samhället framåt. Vi är pionjärer och tekniska nytänkare, och branscher över hela världen förlitar sig på vår engagerade personal och deras expertis. 

Vi har en lång tradition av att göra verksamheten hållbar. Det innebär att vi gör allt vi kan för att skapa bestående värde samtidigt som vi värnar om både människorna, vår lönsamhet och planeten. Vi tillhandahåller säkra, tillförlitliga och energieffektiva lösningar till kunder inom en mängd olika branscher, inklusive tillverkning, konstruktion, läkemedel, fordon och elektronik.  

Snabbare innovation genom samarbete

Vi vill vara så nära våra kunder som möjligt. Genom att analysera kundernas behov kan vi tillsammans fortsätta att sätta nya branschstandarder. Vi använder oss av digitaliseringens nya möjligheter till att skapa anslutna och automatiserade lösningar som hjälper kunderna att optimera sitt resultat.

Våra servicelösningar ger sinnesro och gör att kunderna kan få bästa möjliga drifttid samtidigt som de uppfyller miljökraven.

Läs mer om våra fakta och resultat, vår syn på hållbarhet, historiska milstolpar och varumärken i avsnitten nedan.   

Bra idéer driver utvecklingen framåt

explainer icon