Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors

Vi tar hand om våra medarbetare

Vi investerar kontinuerligt i våra medarbetare så att alla kan nå sin fulla potential. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner, kontinuerlig fortbildning och en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Vi är en koncern som präglas av värderingar och letar alltid efter människor som delar vår kultur kring innovation, engagemang och samarbete.             

Servicetekniker

Lön och förmåner

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner i alla länder där vi är verksamma. Den rörliga ersättningen baseras på både koncernens och individens resultat. Lönerna ses över årligen enligt det lokala företagets lönesättningsmetod. Vi erbjuder ett antal olika pensionslösningar beroende på plats och lokala föreskrifter. Vårt mål är att ge dig ekonomisk trygghet efter pensionen.

Utanför kontorstid

Fokus på säkerhet och hälsa

Vi tar våra medarbetares hälsa och välmående på allvar, och därför tillämpar vi mycket ambitiösa standarder gällande säkerhet på arbetsplatsen. Vi främjar en hälsosam och aktiv livsstil och erbjuder en mängd olika träningsmöjligheter. När våra medarbetare är på tjänsteresa skyddas de av våra omfattande reserelaterade försäkringar och säkerhetssystem.

Utanför kontorstid

Balans mellan arbete och fritid

Vi tror på att hitta rätt balans mellan privat- och arbetsliv. Våra chefer uppmuntras att skapa en flexibel och stärkande arbetskultur som främjar innovation.

Woman working in research and development.

Fortsatt lärande

Som en lärande organisation förbereder vi våra medarbetare för en dynamisk affärsmiljö och stödjer deras professionella såväl som personliga utveckling genom att tillhandahålla tillgänglig och personanpassad utbildning. Läs mer om kompetens och utveckling

Vatten förändrar liv

Vatten åt Alla är Atlas Copco-gruppens viktigaste samhällsprojekt. Tack vare våra frivilliga medarbetares hårda arbete och engagemang kan Vatten åt alla driva projekt som ger människor tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygien. Atlas Copco matchar alla donationer från medarbetare med det dubbla beloppet. 

Se våra lediga jobb
Atlas Copco hero banner technician
Se våra lediga jobb