Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vi tar hand om våra medarbetare

Vi investerar kontinuerligt i våra medarbetare så att alla kan nå sin fulla potential. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner, kontinuerlig fortbildning och en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Vi är en värdedriven koncern och letar alltid efter människor som delar vår kultur kring innovation, engagemang och samarbete.             

Servicetekniker

Lön och förmåner

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner i alla länder där vi är verksamma. Den rörliga ersättningen baseras på både koncernens och individens resultat. Mer information om förmånerna, bland annat sjukförsäkringen, finns för respektive land. Lönerna ses över årligen enligt det lokala företagets lönesättningsmetod. Vi erbjuder ett antal olika pensionslösningar beroende på plats och lokala föreskrifter. Vårt mål är att ge dig ekonomisk trygghet efter pensionen.

Fokus på säkerhet och hälsa

Vi tar våra medarbetares hälsa och välmående på allvar, och därför tillämpar vi mycket ambitiösa standarder gällande säkerhet på arbetsplatsen. Vi främjar en hälsosam och aktiv livsstil och erbjuder en mängd olika träningsmöjligheter. När våra medarbetare är på tjänsteresa skyddas de av våra omfattande reserelaterade försäkringar och säkerhetssystem.

Utanför kontorstid

Fortsatt lärande

Som lärande organisation förbereder vi våra medarbetare för en dynamisk affärsmiljö och främjar deras yrkesmässiga och personliga utveckling genom att tillhandahålla en tillgänglig och personanpassad utbildning. Läs mer om kompetens och utveckling

Utanför kontorstid

Balans mellan arbete och fritid

Vi tror på att hitta rätt balans mellan fritid och arbete. Våra chefer uppmuntras att skapa en flexibel och uppbygglig arbetskultur som främjar innovation.

Vi ger tillbaka

Vatten åt Alla är Atlas Copco-gruppens viktigaste samhällsprojekt. Tack vare våra frivilliga medarbetares hårda arbete och engagemang kan Vatten åt alla driva projekt som ger människor tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygien. Atlas Copco matchar alla donationer från medarbetare med det dubbla beloppet. 

Se vilka jobb som är lediga nu.