Våra lösningar

Putsmaskiner

Förenklar putsningen för operatören

Kontakt

För alla typer av arbeten

Från putsning med extrem produktivitet till finputsning för bästa möjliga ytkvalitet.

Användarvänlig, ergonomisk utformning

Högt effekt/viktförhållande, med autobalansering som minskar vibrationer och bra åtkomlighet till arbetsstycket.

Dammutsug

Sortimentet omfattar putsmaskiner som är utrustade med dammutsug för att minska operatörens exponering för damm.