Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Säkerhet

Säkerheten först. En sund affärsprioritering som inte går att säga emot.

En tillverkningsanläggning kan vara en farlig plats om du är operatör. Buller och vibrationer utsätter operatörer som använder verktyg på fabriksgolvet för onödiga fysiska påfrestningar. Och när säkerheten äventyras och olyckor blir oundvikliga, blir produktiviteten och kvaliteten på monteringslinjen lidande. För att inte tala om den personliga tragedin för den drabbade.

Långvarig exponering för vibrationer i handhållna verktyg kan, om de inte kontrolleras, leda till skadade nervceller, kärlskador och ett antal olika muskuloskeletala sjukdomar. I många olika tillverkningsprocesser är ljudnivåerna höga och de kan, beroende på problemets omfattning, orsaka stress och trötthetskänsla eller till och med hörselnedsättning. Det senare är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna i industrier.

Lösningen på dessa och andra vanliga säkerhetsrisker inom industriell tillverkning, är att implementera mer ergonomiska lösningar på fabriksgolvet. Och vem kan det här bättre än det företag vars engagemang för ergonomi förblir lika starkt som den dag år 1958 då vårt ergonomiska program etablerades. Våra verktyg och lösningar är inte bara utvecklade för att minska vibrationsexponeringen genom att isolera vibrationer från greppytor, utan även för att minska det kraftiga bullret. Oavsett verktyg garanterar dess konstruktion operatörens säkerhet.

Operatörens säkerhet är avgörande inom industriell tillverkning. Vi vill dela med oss av våra insikter, erfarenheter och kunskaper för att hjälpa dig att göra dina processer mer användarvänliga och säkra.

Rekommenderat
Upptäck andra resurser
Kommande evenemang
Tidigare evenemang