Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Appliance Banner

Vitvaror

Hemmet blir ljuvt redan på fabriken

Vitvaror finns överallt i våra moderna hem.

Men innan de kommer till köket eller tvättrummet möter tillverkarna en rad unika marknads- och produktionsutmaningar. Hög konkurrens i alla segment, låga marginaler, oförutsägbara konsumentkrav och växande hållbarhetskrav bidrar till komplexiteten.

 

 

Bara det coolaste och hottaste överlever inom vitvarutillverkningen

Världen förändras allt snabbare. Den starkare konkurrensen och kundernas oförutsägbara beteende, produkternas kortare livscykler och de osäkra villkoren på den globala marknaden som påverkar både efterfrågan och försörjningskedjan gör det svårare att förutse vad som ska produceras och när. Dessutom kräver både statliga myndigheter och marknaden att tillverkningsprocesserna blir mer hållbara.

Effektivitet, flexibilitet och hållbarhet. Allt i ett. I den kyliga världen av vitvarutillverkning är Smart Factory det hottaste konceptet just nu!

Smartare tillverkning i smarta fabriker

Industry 4.0 Smart Factory är en digitaliserad och högautomatiserad produktionsanläggning. Den använder uppkopplade enheter, maskiner och produktionssystem för att ständigt samla in och dela data. Dessa data används sedan för att förbättra produktionsprocesserna och proaktivt lösa eventuella problem längs produktionslinjen.

 

SIA Article Automation

Automatisering

Automatiseringen inom industriell tillverkning är det framtidssäkra svaret på de allt högre noggrannhetskraven på anläggningar och maskiner. Den ger även den högsta nivån av kontroll över monteringslinjen, vilket förkortar produktionsbanorna och ökar effektiviteten. Dessa fördelar ger mer skalbara, flexibla och felsäkra tillverkningslösningar och processer som ökar produktionen, produktiviteten och förkortar tiden som krävs för anpassning till förändringar i produktmixen. Allt detta samtidigt som driftkostnaderna sänks och avkastningen på investeringen förbättras.

Icons Smart Integrated Assembly

Flexibilitet

Eldrivna verktyg som är utrustade med en integrerad styrenhet kan hanteras och konfigureras enkelt till produktionssystemet. Då blir det enkelt att justera produktionslinjen för blandad produktion och produktvarianter. Genom att samla in och dokumentera data längs monteringslinjen får du dessutom bättre möjlighet att övervaka, analysera och kontinuerligt förbättra processerna. Alla dessa fördelar ökar förmågan att snabbare och mer effektivt anpassa produktionslinjen till interna eller externa förändringar och krav.

Icons Smart Integrated Assembly

Hållbarhet

En övergång till smartare verktyg och lösningar genom bättre styrning av monteringsprocessen ned till den enskilda stationen minskar antalet omarbetningar och återkallelser . Material och energi används mer effektivt och onödigt avfall minimeras. Dessa fördelar bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Dessutom möjliggör förbättrad spårbarhet mer förebyggande underhåll vilket ytterligare minskar resursslöseriet. Hållbarhet erbjuder en avgörande konkurrensfördel som har betydelse för kunderna och för den ekonomiska lönsamheten i verksamheten för alla apparattillverkare.

Atlas Copcos färdplan mot smartare tillverkning

Smart Integrated Assembly är vårt femstegskoncept för industritillverkare som vill ställa om till en smartare fabrik. I konceptet ingår vårt ekosystem med verktyg, maskinvara, programvara och tjänster som ger en oöverträffad konkurrenskraft i varje steg av kundens produkttillverkning. Resultatet är mer effektiva, flexibla, anpassningsbara och säkra tillverkningsprocesser som minskar stilleståndstiden, effektiviserar användningen av material och energi samt minskar mängden restprodukter betydligt.

 

Vi har lösningarna som hjälper dig att höja trycket på konkurrenterna och hantera de utmaningar som många vitvarutillverkare står inför.

 

 

Läs mer och bli inspirerad!

Ta del av vår kunskap och erfarenhet och lämna resten åt fantasin.

Låt oss hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av Industri 4.0 och smarta fabriker!

explainer icon