Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
IDDA Seal Paint Shop process

Dispenseringslösningar för lackverkstäder i fordonsproduktion

Kontakta våra experter

Lösningar för tätning och dämpning i lackverkstäder

Tillämpningar för tätning, LASD och vibrationsdämpning i lackverkstäder ställer höga krav på kvalitet, prestanda och precision. De måste förhindra korrosion på lång sikt och uppfylla allt högre krav på bilens estetiska utformning och passagerarnas komfort. Våra dispenseringslösningar för lackverkstäder ökar produktiviteten, möjliggör repeterbar hög kvalitet och är enkla att använda.

Genom att ersätta manuella processer med helt automatiserad dispensering för tätning och dämpning ökar produktiviteten och kvaliteten under hela produktionscykeln. Det manuella arbetet är begränsat till efterbehandling och visuell inspektion. Du kan förbättra produktiviteten och kvaliteten ytterligare genom att lägga till visuella inspektionskomponenter i materialtillämpningsprocessen för att få konstant övervakning och kvalitetsspårning.

Genom att lägga till systemalternativ som en station för rengöring av munstycken eliminerar du behovet av att stoppa linjen för att bibehålla utrustningens prestanda under hela processen och minskar mängden kvalitetsproblem och omarbetningar avsevärt.

Stenskottsskydd

Skydda kritiska områden på fordonet mot stenskott

Undvik korrosion

Håll fukt borta och undvik korrosion

Minskad bullernivå

Öka passagerarnas komfort genom att minska bullret inuti fordonet

Dispenseringslösningar för tillämpningar i lackverkstäder

Applikatorer är bara en av komponenterna i våra system som är avgörande för en lämplig sträng för tätning och dämpning. Andra faktorer är bland annat materialtemperatur och korrekt uppmätning. Vi kan ta oss an alla utmaningar när det gäller dina dispenseringsbehov.

Fordonstillämpningar

  • Tröskellådor
  • Tätning av interiörförbindningar
  • Ljuddämpning

  • Kantskydd
  • Förslutning
  • Takdike

  • Bakre ränna
  • Bakljus
  • Hjulhus

Processlösningar för lackverkstäder