Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Flatstream-Applikation für die Bond Expo

Ljuddämpning för lackverkstäder

Läs mer om våra ljuddämpningsappliceringar (LASD) för lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar inom ljuddämpning

För att minska bullernivåerna och därmed öka förarnas och passagerarnas komfort används ofta flytande ljuddämpningsmaterial (LASD) på golvpanelerna. Dessa material kan vara utmanande, särskilt när de appliceras i höga volymer och flöden. Robusta systemkomponenter är avgörande. Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder högkvalitativa och effektiva dispenseringssystem för LASD-applicering i lackverkstäder. Beroende på kundernas krav och materialens egenskaper kan vi leverera olika applicerings- och systemkonfigurationer.

Plant flöde

Sound dampening Application LASD from SCA

Applicering av plant flöde

Plant flöde är en lågtrycksapplicering som vanligen används för LASD. Strängens storlek och form definieras med munstycket geometri. För LASD används ett munstycke med bred skåra som ger breda strängar och jämn materialfördelning samtidigt med höga flöden och korta cykeltider. Plant flöde är en mycket effektiv och flexibel appliceringsmetod för LASD. Det flytande materialet kan appliceras exakt där det behövs och i exakt rätt volym. På utsatta områden krävs mer ljuddämpande material. På områden med låga vibrationer kan man spara på material.


Applicering med multimunstycke (MOG)

Applicering med multimunstycke

Applicering med multimunstycke

Sprutning med en multimunstycksapplikator (MOG) är en enkel och effektiv lösning för applicering av LASD. Den används huvudsakligen för vattenbaserade akrylmaterial. Appliceringsbredden kan vara antingen 75 mm eller 150 mm. Inom denna bredd appliceras flera strängar parallellt. Stora volymer kan således processas på korta cykeltider. Samtidigt ger det särskilda strängmönstret en större appliceringsyta.

Fler appliceringar för lackverkstäder: