Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kalibreringstjänster

Öka kvaliteten, minska omarbetning och minimera risken för skadeståndskostnader

Vad är kalibrering av verktyg?

Kalibrering är identifiering och dokumentation av avvikelsen mellan mätvärdet och referensvärdet på ett verktyg, vilket görs med ett mätinstrument eller en kontrollenhet.

Varför bör man kalibrera sina verktyg?

De viktigaste fördelarna är att det bidrar till säkerhet för er tillverkning, för användaren av verktyget, spårbarhet av resultat samt kvalitetssäkring i produktionen. Dessutom bör man kalibrera för att se till så att man möter kvalitetsstandarder och få internationellt erkännande (ackrediterade certifikat) på sin kvalité av sin produktion.

Hur ofta bör man kalibrera sina verktyg?

Man bör kalibrera minst en gång per år, men allting beror på hur mycket man använder verktyget. I många säkerhetskritiska applikationer är ett intervall på 6 månader eller till och med 3 månader att rekommendera.

Accredited Quality Assurance Calibration
Mätutrustning och verktyg tappar noggrannhet med tiden och bevis på spårbarhet krävs i händelse av felaktigheter. Ytterligare fördelar med verktygskalibrering är att kvaliteten säkerställs och antalet produktionsdefekter minskas.
Kalibrering är bestämning och dokumentation av avvikelsen mellan avläsningen från ett mätinstrument eller en styrenhet mot det värde som anges av en referensenhet på högre nivå. Det innebär att två värden jämförs med varandra, varav ett är känt och konstant.
Atlas Copco är din kalibreringspartner. Som expert på åtdragningsverktyg och kvalitetssäkringsutrustning vill vi hjälpa dig vid kalibreringen av din utrustning så att du kan koncentrera dig på dina kärnaktiviteter.

Läs mer i vår kostnadsfria fickguide om kalibrering och testning av åtdragningssystem

Välj önskat alternativ

Som kalibreringsexperter erbjuder vi olika typer av kalibreringstjänster. Vi utför kalibreringar av följande verktyg:

  • Sladdlösa monteringsverktyg
  • Elektriska monteringsverktyg
  • Fixturerade monteringsverktyg
  • Elektriska servopressar
  • Mekatroniska nycklar
  • Microtorque
  • STWrench
  • med mera.

Är du osäker på vilken kalibreringstjänst du behöver?

Varför ska du kalibrera?

Verktyg och kvalitetssäkrad utrustning behöver mätas och kontrolleras med jämna mellanrum. Detta säkerställer att verktygen och utrustningen fungerar korrekt och exakt.

Visste du att: Atlas Copcos verktygskalibrering ingår i ToolCover-serviceavtalen!

Loading...