Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Kalibrering

Öka kvaliteten, minska omarbetning och minimera risken för skadeståndskostnader

Vad är kalibrering av verktyg?

Kalibrering är identifiering och dokumentation av avvikelsen mellan mätvärdet och referensvärdet på ett verktyg, vilket görs med ett mätinstrument eller en kontrollenhet.

Varför bör man kalibrera sina verktyg?

De viktigaste fördelarna är att det bidrar till säkerhet för er tillverkning, för användaren av verktyget, spårbarhet av resultat samt kvalitetssäkring i produktionen. Dessutom bör man kalibrera för att se till så att man möter kvalitetsstandarder och få internationellt erkännande (ackrediterade certifikat) på sin kvalité av sin produktion.

Hur ofta bör man kalibrera sina verktyg?

Man bör kalibrera minst en gång per år, men allting beror på hur mycket man använder verktyget. I många säkerhetskritiska applikationer är ett intervall på 6 månader eller till och med 3 månader att rekommendera.

Välj önskat alternativ

Varför ska du kalibrera?

Verktyg och kvalitetssäkrad utrustning behöver mätas och kontrolleras med jämna mellanrum. Detta säkerställer att verktygen och utrustningen fungerar korrekt och exakt.

Visste du att: Atlas Copcos verktygskalibrering ingår i ToolCover-serviceavtalen!

Loading...