Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Atlas Copco ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering för verktyg

Ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering

Säkra kvaliteten och korrekt inställda verktyg i produktionen

Vad är en ackrediterad kalibrering?

En ackrediterad kalibrering innebär att ett erkänt ackrediteringsorgan har godkänt leverantörens metoder som används vid kalibrering av mätutrustning eller verktyg. En ackrediterad leverantör är också globalt erkänd av ILAC och uppfyller nationella riktlinjer, samt är ISO 17025 godkända.

Vad är fördelarna med ackrediterad kalibrering av mätutrustning?

Den främsta fördelen är att det säkerställer spårbarheten samt att man minimerar risken för omarbetning eller kostnader för återkallelse eller skadestånd.

Vad får du från en kalibrering av mätutrustning med en ackrediterad leverantör?

När du anlitar en ackrediterad leverantör får du ett certifikat på kalibreringen som följer relevanta standarder från myndigheter och resultatet sparas i minst 10 år.

Ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering är det första steget för att säkra kvalitetskontroll av produktionen, vilket ger minskade omarbetnings- och skadeståndskostnader. Alla Atlas Copco-kalibreringar uppfyller relevanta krav och utförs av våra kalibreringsexperter.

 

Ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering ger dig:

  • Kalibreringscertifikat för mätutrustning som följer relevant standard
  • Ackrediterade kalibreringstjänster i labb och på plats
  • Funktionstest före kalibrering
  • Kalibrering samt justeringar i tillämpliga fall
  • Utförs endast med spårbar referensutrustning
  • Påminnelser om förfallodatum för kalibrering
  • Hämtningsbara kalibreringscertifikat under minst 10 år
Atlas Copco verktygskalibrering
Atlas Copco verktygskalibrering och kalibreringscertifikat
Atlas Copco verktygskalibrering
Kalibreringstjänster
Atlas Copcos kalibreringstjänster, verktygskalibrering, momentnycklar, ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering
Kalibreringstjänster
Kalibreringsfickguide
Kalibreringsfickguide
Bli kalibreringsexpert!
 
Bli kalibreringsexpert!
Dags att kalibrera? Vi hjälper dig gärna!
Dags att kalibrera? Vi hjälper dig gärna!
Låt oss ringa dig för att boka en professionell kalibreringstjänst
 
Låt oss ringa dig för att boka en professionell kalibreringstjänst
Våra tjänster
Våra tjänster
 
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
 
Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Kontakta oss
Kontakta oss