Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering

Säkra kvaliteten och se till att ha korrekt justerade verktyg i produktionen

Vad är en ackrediterad kalibrering?

En ackrediterad kalibrering innebär att ett erkänt ackrediteringsorgan har godkänt leverantörens metoder som används vid kalibrering av mätutrustning eller verktyg. En ackrediterad leverantör är också globalt erkänd av ILAC och uppfyller nationella riktlinjer, samt är ISO 17025 godkända.

Vad är fördelarna med ackrediterad kalibrering av mätutrustning?

Den främsta fördelen är att det säkerställer spårbarheten samt att man minimerar risken för omarbetning eller kostnader för återkallelse eller skadestånd.

Vad får du från en kalibrering av mätutrustning med en ackrediterad leverantör?

När du anlitar en ackrediterad leverantör får du ett certifikat på kalibreringen som följer relevanta standarder från myndigheter och resultatet sparas i minst 10 år.

Accredited Quality Assurance Calibration

Ackrediterad kalibrering av mätutrustning är det första steget för att säkerställa kvaliteten av produktionen. Detta ger minskade kostnader för omarbetning och skadestånd vid eventuella fel i produkterna. Våra kalibreringstjänster uppfyller alla relevanta krav och utfört av våra kalibreringsexperter med många års erfarenhet.


Ackrediterad kalibrering av mätutrustning ger dig:


  • Certifikat på mätutrustning som följer relevanta standarder
  • Ackrediterad kalibrering i labb eller på plats
  • Funktionskontroll innna kalibrering
  • Kalibrering och justeringar när det behövs
  • Arbete utfört endast med referensutrustning som är spårbar
  • Påminnelse för kalibrering
  • Certifikat på kalibrering som är nedladdningsbar under minst 10 år

Läs mer om ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering