Ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering

Säkra kvaliteten och se till att ha korrekt justerade verktyg i produktionen

Vad är en ackrediterad kalibrering?

En ackrediterad kalibrering innebär att ett erkänt ackrediteringsorgan har godkänt leverantörens metoder som används vid kalibrering av mätutrustning eller verktyg. En ackrediterad leverantör är också globalt erkänd av ILAC och uppfyller nationella riktlinjer, samt är ISO 17025 godkända.

Vad är fördelarna med ackrediterad kalibrering av mätutrustning?

Den främsta fördelen är att det säkerställer spårbarheten samt att man minimerar risken för omarbetning eller kostnader för återkallelse eller skadestånd.

Vad får du från en kalibrering av mätutrustning med en ackrediterad leverantör?

När du anlitar en ackrediterad leverantör får du ett certifikat på kalibreringen som följer relevanta standarder från myndigheter och resultatet sparas i minst 10 år.

Accredited Quality Assurance Calibration

Ackrediterad kalibrering av mätutrustning är det första steget för att säkerställa kvaliteten av produktionen. Detta ger minskade kostnader för omarbetning och skadestånd vid eventuella fel i produkterna. Våra kalibreringstjänster uppfyller alla relevanta krav och utfört av våra kalibreringsexperter med många års erfarenhet.

Ackrediterad kalibrering av mätutrustning ger dig:

  • Certifikat på mätutrustning som följer relevanta standarder
  • Ackrediterad kalibrering i labb eller på plats
  • Funktionskontroll innna kalibrering
  • Kalibrering och justeringar när det behövs
  • Arbete utfört endast med referensutrustning som är spårbar
  • Påminnelse för kalibrering
  • Certifikat på kalibrering som är nedladdningsbar under minst 10 år

Läs mer om ackrediterad kvalitetssäkrande kalibrering

Läs mer om alla våra servicelösningar
Läs mer om alla våra servicelösningar
 
Begär en offert
Begär en offert
 
support
support
 
Lär av våra experter
Lär av våra experter