Momentnycklar

Smarta, allsidiga och ergonomiska.

STwrench är en smart elektronisk momentnyckel som kan anpassas efter era krav. STwrench kan passas ihop med era tillämpningar med fullständig spårbarhet genom hela åtdragningsprocessen. Optimala SmartHEAD-tillbehör (givare) möjliggör detaljerad utvärdering av era åtdragningsprocesser. Läs mer

STRwrench

Den manuella momentnyckeln MRTT-C, kombinerad med standard-SmartHEAD, blir till ett helt nytt verktyg. Detta kan anslutas till STa 6000 med hjälp av Atlas Copcos standardgivarkablar.

Läs mindre