Momentnycklar

Smarta, allsidiga och ergonomiska.

STwrench är en smart elektronisk momentnyckel som kan anpassas efter era krav. STwrench kan passas ihop med era tillämpningar med fullständig spårbarhet genom hela åtdragningsprocessen. Optimala SmartHEAD-tillbehör (givare) möjliggör detaljerad utvärdering av era åtdragningsprocesser.