Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Automatisering

Automatisering som kombinerar det bästa av två världar, roboten och människan. Ett mervärde som är bra för din produktion, dina operatörer och ditt slutresultat.

Automatiseringen inom industriell tillverkning är det framtidssäkra svaret på de allt högre noggrannhetskraven på anläggningar och maskiner och den ger även den högsta nivån av kontroll över monteringslinjen. Den möjliggör kortare produktionsbanor vilket ökar monteringslinjens effektivitet och minskar investeringskostnaderna.

Framstegen inom automatiserad teknik i produktionen minskar stilleståndstiderna, ökar produktionsnivåerna, förbättrar kvaliteten och minskar skadebelastningen på operatörerna. Modern automatisering handlar dock inte bara om traditionella fixturlösningar, som cobotar (samverkande robotar) och robotar, utan även om programvara som kan hjälpa till att automatisera produktionen. Cobotar är robotar som är byggda för att fungera tillsammans med människor i produktionsmiljöer. Värdet av en cobot ligger i dess repeterbarhet och tillförlitlighet, medan värdet av en mänsklig operatör ligger i förmågan att anpassa sig till ändrade krav och förhållanden. 

Atlas Copcos lösningar förenklar integreringen av automatiserade tekniksystem. Dessutom kan många av systemen möjliggöra avancerad feleliminering och värdefull datainsamling tillsammans med med effektivare och mer flexibla produktionsprocesser. Våra automatiseringserbjudanden är designade för att uppfylla behoven hos nya och befintliga monteringsprocesser och ger högsta effektivitet, omfattande flexibilitet och hög kostnadseffektivitet i alla tillämpningar. Det övergripande resultatet är ökad produktivitet och kvalitet av slutprodukten samtidigt som drifttiderna minskas och operatörens arbete rationaliseras för att förbättra arbetsförhållandena och sänka produktionskostnaderna. 

Automatisering är en viktig trend inom dagens industriella tillverkning. Låt oss dela med oss av våra insikter, erfarenheter och kunskaper för att hjälpa dig ta kontroll över monteringslinjen.

Rekommenderat
Upptäck andra resurser
Kommande evenemang
Tidigare evenemang