Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Snabbare innovation: Så effektiviserar du innovationen inom fordonstillverkning

7 minut(er) att läsa Mars 31, 2024

Fordonsindustrin genomgår en betydande omställning i och med den ökande elektrifieringen, vilket omformar både tillverkningsprocesser och själva konceptet för mobilitet. Utöver miljöfördelarna utlovar elektrifieringen minskade underhållskostnader och förbättrad drifteffektivitet, vilket sporrar tillverkarna att omvärdera traditionella metoder och ökar innovationstakten. Vår artikel innehåller värdefulla tips och insikter om hur det kan uppnås.

I en tid av omvälvande förändringar inom fordonsindustrin är innovation inte bara ett modeord – det är drivkraften bakom framstegen. Elfordonens ökande popularitet, utveckling av autonom teknik och hållbarhet som en icke förhandlingsbar fråga har gjort att snabbare innovation i fordonsindustrins tillverkningsprocesser aldrig har varit viktigare.

Traditionellt har monteringslinjen varit ryggraden i fordonsproduktion, men ökningen av elektriska och autonoma fordon har förändrat den här situationen. För att möta kraven i det här dynamiska landskapet måste tillverkarna använda nya metoder för materialsammanfogning och förnya sina tillverkningsprocesser. Vad krävs alltså för att driva den här innovationsprocessen framåt?


Användning av avancerade material

En viktig aspekt av att påskynda innovation inom bilindustrin är att gå över till avancerade material såsom höghållfast stål för bilkarosser och nya flerkomponentslim. Övergången till elfordon kräver lätta men ändå robusta material för att optimera prestanda och räckvidd. När batterier för elfordon blir mer utbredda, är innovativ design som prioriterar säkerhet, komfort och prestanda avgörande. Den snabba utvecklingen inom batterimonteringsprocesser kräver snabb innovation för att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen och marknadens krav. Limteknologier kommer att spela en avgörande roll i denna omvandling eftersom de erbjuder mångsidiga lösningar för olika applikationer i bilkarosser och komponenter.


Ta sammanfogningstekniken till nästa nivå

Innovationer inom sammanfogningstekniken är avgörande för att förbättra fordonens hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Även om konventionella svetsmetoder är effektiva innebär de utmaningar vid sammanfogning av olika material och kan leda till termisk distorsion. Särskilt inom batteritillverkning kan svetsmetoder inte användas för battericeller som är känsliga för värme. Dessutom måste batteritrågen skyddas mot föroreningar från svetsstänk, metallsplitter och liknande.

Innovativa sammanfogningstekniker som friktionsomrörningssvetsning, limning och lasersvetsning är på uppåtgående och erbjuder effektiva och exakta lösningar för sammanfogning av olika material utan att äventyra den strukturella integriteten. Bland de allmänt kända sammanfogningsteknikerna finns det också två inte allt för vanliga tekniker som får mer och mer spridning: Självstansande nitning är en lämplig teknik som är kall, ren och skonsam, och den ger inga svetsstänk. Fastsättning med friktionsborrning är en effektiv och kraftfull process som ger enkel åtkomst från en sida. 


Utnyttja digitalisering och automatisering

Integrering av digitalisering och automation är en annan central faktor för accelererad innovationen inom fordonsindustrin. Teknik med digitala tvillingar möjliggör virtuella simuleringar av produktionsprocesser så att tillverkarna kan optimera arbetsflöden, förutse resultat och minimera stilleståndstiden. Vidare bidrar robotik och artificiell intelligens till att effektivisera monteringslinjerna och förbättra produktivitet, kvalitetskontroll och personalsäkerhet.


Utveckling av ekosystem för samarbete och utnyttja starka partnerskap för kollektiva framsteg

Innovationen blomstrar i ekosystem där aktörer inom branschen, forskningsinstitutioner och teknikpartner samarbetar för att dela med sig av kunskap, resurser och expertis. Genom gemensamma initiativ främjar man tvärdisciplinär innovation, skyndar på etablering av ny teknik och tar itu med branschomfattande utmaningar tillsammans. Oavsett om det gäller offentliga eller privata partnerskap eller öppna innovationsplattformar är det viktigt att skapa samarbetsinriktade ekosystem för att driva innovation inom fordonsindustrin framåt.


Att främja en kultur av innovation

Sist men inte minst är det avgörande för en hållbar utveckling att främja en innovationskultur inom fordonsföretagen. Genom att uppmuntra kreativitet, experimentlusta och kontinuerligt lärande får medarbetarna möjlighet att utmana status quo och komma med nya idéer som driver branschen framåt. I dag krävs allt fler olika färdigheter: fordons- och processpecialister såväl som material- och sammanfogningsspecialister måste samarbeta, samtidigt som kvalitetssäkring och produktionsoptimering blir allt viktigare. Alla dessa färdigheter och kompetenser måste samlas under ett tak för att ge bästa möjliga resultat. Främjandet av en kultur som ser innovation som en grundpelare gör att fordonstillverkarna förblir flexibla, anpassningsbara och konkurrenskraftiga i ett ständigt föränderligt landskap.

Sammanfattningsvis kräver snabbare innovation inom fordonstillverkning en flerskiktad strategi, bland annat avancerade material, avancerade sammanfogningstekniker, digitalisering, samarbete och en innovationskultur. En fordonsindustri som hanterar och integrerar dessa komponenter kan navigera genom den komplexa framtiden för rörlighet och styra mot en framtid som kännetecknas av innovation, hållbarhet och excellens.

Lagstiftning, konsumentkrav och tekniska framsteg fortsätter att stimulera innovationer inom hela branschen, vilket kräver flexibla lösningar och samarbetsinriktade partnerskap. I detta snabbt föränderliga landskap ersätts traditionella konstruktionsmetoder med tvärvetenskapliga samarbeten och systemintegration, och det möjliggör utvecklingen av nästa generations konstruktioner som uppfyller stränga kvalitets- och tillförlitlighetsnormer.


Innovationscenter på Atlas Copco: Framsteg som bygger på samarbete

På Atlas Copco vet vi hur viktigt det är med samarbete och innovation för att utveckla fordonstillverkningen. Våra innovationscenter fungerar som nav för samarbete, experiment och samskapande. Genom att sammanföra fordonstillverkare, forskningsinstitut, leverantörer av material och fogningsteknik samt andra partner stimulerar innovationscentren utbytet av kunskap och expertis och främjar gemensamma framsteg inom fordonstillverkning.

Med ett globalt nätverk av försäljnings- och serviceexperter samt toppmoderna innovationscenter arbetar vi på Atlas Copco för att tillsammans med kunderna utveckla innovativa lösningar för deras specifika utmaningar och möjligheter. Oavsett om det handlar om att optimera produktionsprocesser, förbättra lönsamheten eller höja produktkvaliteten fokuserar vårt team på kontinuerlig innovation i samarbete med dig. Vi erbjuder limnings- och sammanfogningsteknik för innovativa monteringsprocesser som självstansande nitning, limning och flödesborrningsteknik – från prototyper till serieproduktion.

Om du vill veta mer om hur Atlas Copco kan hjälpa dig att öka innovationen inom fordonstillverkning kan du besöka vår webbplats eller kontakta oss.

 • 13

  Innovationscenter världen över

 • > 41

  robotar i drift

 • > 500

  tester per år

 

 

 

 

Läs mer om hur vi skapar innovationer

Upptäck Atlas Copcos sammanfognings- och monteringslösningar
Industrial Joining Solutions
Upptäck Atlas Copcos sammanfognings- och monteringslösningar
Innovationscenter
Innovationscenter
Upptäck världen av Atlas Copcos innovationscenter
 
Upptäck världen av Atlas Copcos innovationscenter
Kontakta våra experter!
Kontakta våra experter!
och finn nya vägar med oss
 
och finn nya vägar med oss
 • Bilindustri

 • Industriell montering