Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Introducera automatisering inom tillverkning

5 minut(er) att läsa Januari 31, 2023

Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som ger bättre styrning av monteringslinjen, högre kvalitet och bättre ergonomi för operatören. Förbättringar som i sin tur resulterar i bättre avkastning och lönsamhet. Men vilka är drivkrafterna bakom automatiseringstrenden och var ska man börja? Låt oss ta dig med in i en värld av automatiserad tillverkning med en mänsklig kontakt som kan göra skillnad för ditt resultat.

Världen förändras i en ständigt snabbare takt och detta får allvarliga konsekvenser inom industriell tillverkning. Ökad konkurrens i kombination med oförutsägbart kundbeteende, kortare produktlivscykler och osäkra globala marknadsförhållanden som påverkar efterfrågan och leveranskedjan, gör det svårare att förutse vad som ska produceras och när. Dessutom kräver och förväntar sig statliga myndigheter och marknaden att tillverkningsprocesserna ska utföras med mer användarvänliga och hållbara metoder.

Så hur löser man den här ekvationen och bibehåller samtidigt sin konkurrenskraft och lönsamhet?

Historiskt har verktygen på monteringsband utvecklats för manuella produktionsmetoder som är beroende av ett stort antal skickliga operatörer. Men med alltmer komplexa marknadsförhållanden och det faktum att skickliga operatörer är en knapp resurs, går många inom tillverkningsindustrin istället över till automatisering

Exempel på fördelar med automatisering

Med hjälp av tekniska framsteg har automatisering inom tillverkning blivit det framtidssäkra svaret på de alltmer exakta fabriks- och maskinkrav som kunderna och samhället i stort kräver. Exempel på de mätbara fördelarna med automatisering är:

  • Förbättrad styrning av monteringslinjen
  • Kortare och smidigare produktionsbanor
  • Förbättrad skalbarhet och flexibilitet i produktionen
  • Minskad risk för mänskliga fel som orsakar kostsamma driftstopp, omarbetningar och återkallelser
  • Mindre beroende av enskilda operatörers kunskaper
  • Möjlighet att öka operatörssäkerheten genom att automatisera högriskmoment
  • Förbättrad skalbarhet och flexibilitet i verksamheten
  • Effektivare användning av material och minimering av avfallet vilket ger en mer hållbar produktion med minskad miljöpåverkan
Modular platform

 

Automatisering av en monteringslinje är ett sätt att få tillverkningskvalitet direkt från start och igenom hela produktionsprocessen. Genom att införa beprövade modulära och standardiserade lösningar och plattformar tar automatiseringen hand om de växande utmaningar som skapas när komplexiteten ökar i och med alltmer blandad produktion och produktvarianter vilket i sin tur ökar risken för mänskliga fel som leder till kostsamma omarbetningar och återkallelser.

Resultatet är mer skalbara och flexibla tillverkningslösningar och processer som ökar produktionen, produktiviteten och förkortar tiden det tar att anpassa sig till förändringar i produktmixen. Samtidigt får operatörerna en mer hållbar, säker och ergonomisk arbetsplats.

I modern automatisering av tillverkning kombineras det bästa av två världar: roboten och människan. Det handlar dock inte bara om traditionella fixturlösningar såsom industrirobotar, utan även om programvara som kan bidra till att automatisera produktionen. Det grundläggande värdet av en robot ligger i dess repeterbarhet och tillförlitlighet medan värdet hos en mänsklig operatör hittas i förmågan att anpassa sig till ändrade krav och förhållanden. Genom att ta interaktionen mellan människor och robotar ett steg längre, är kollaborativa robotar eller cobots utvecklade för att arbeta tillsammans med människor i produktionsmiljöer, vilket både automatiserar produktionen och ger operatören större möjligheter.

Automatisering kan implementeras på alla nivåer i tillverkningsprocessen. Från enskilda verktyg till operatörsstationer och hela monteringslinjer. Eftersom de flesta tillverkningsprocesser börjar och slutar med en mängd olika åtdragningar, är just åtdragningsprocessen ett område där automatiseringen betalar sig. Inom åtdragning men även i allmänhet är fordonsindustrin på många sätt ledande inom automatisering av industriell tillverkning. Detta med lösningar som definitivt är relevanta för andra tillverkningsbranscher.

Atlas Copcos automatiseringserbjudande

Lösningar från Atlas Copco underlättar integreringen av automatiserade tekniksystem. Många av dessa möjliggör även avancerade feleliminerings- och värdefulla datainsamlingslösningar, tillsammans med effektivare och mer flexibla produktionsprocesser. Våra automatiseringserbjudanden är konstruerade för att uppfylla behoven hos nya och befintliga monteringsprocesser och levererar högsta effektivitet, ger omfattande flexibilitet och hög kostnadseffektivitet i alla tillämpningar.

Resultatet är ökad produktion, produktivitet och kvalitet som stödjer hållbarhetsmålen samtidigt som flexibiliteten och operatörernas arbetsförhållanden förbättras, produktionskostnaden sänks och avkastningen förbättras. 

Automatiserad skruvdragning med cobots
skruvdragande kollaborativa robotar
Automatiserad skruvdragning med cobots
Under de senaste åren har efterfrågan på automatiseringsvänliga processer inom tillverkning ökat exponentiellt. Läs mer om automatiserad skruvdragning i den här artikeln.
 
Under de senaste åren har efterfrågan på automatiseringsvänliga processer inom tillverkning ökat exponentiellt. Läs mer om automatiserad skruvdragning i den här artikeln.
Under de senaste åren har efterfrågan på automatiseringsvänliga processer inom tillverkning ökat exponentiellt. Läs mer om automatiserad skruvdragning i den här artikeln.
Kontakta oss
global närvaro
Kontakta oss
Industry
  • Bilindustri

  • Industriell montering