Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

3D-simulering av automatiserad tillverkning

3 minut(er) att läsa Februari 09, 2023

Automatisering är lösningen för många industritillverkare som vill hantera marknads- och produktionsutmaningar, men det medför risker. Med 3D-simuleringar kan automationsscenarier testas och utvärderas i förväg. Den tid det tar att införa automatiserade processer online kan minskas med färre fel, men de underlättar också beräkningar av avkastning på investeringar och öppnar dörren till digital tvillingteknik.

Industritillverkare måste verka och nå framgång i en allt mer komplex och ständigt föränderlig värld. Växande konkurrens, oförutsägbart kundbeteende, kortare produktlivscykler, osäkra förhållanden i den globala leveranskedjan och hållbarhetskrav gör att efterfrågan på flexibla automatiserade tillverkningsprocesser skjuter i höjden

Det är dyrt att automatisera tillverkningsprocesser i alla branscher. Det är därför viktigt att göra sin hemläxa för att implementera de rätta automatiserade lösningarna där de är som mest logiska ur ekonomi- och tillverkningssynpunkt. En plattform behövs där tillverkare kan testa och validera sina automatiseringsplaner i förväg för att fatta smartare investeringsbeslut baserat på beräknad återbetalningstid och avkastning på investering. Den plattformen är 3D-simulering.

3D-simuleringar stöder utveckling och optimering av robotbaserade automatiserade produktionskoncept och -system. Interaktionen mellan robotar och monteringslinjen kan studeras och utvärderas realistiskt i detalj genom att testa olika scenarier. Detta identifierar den bästa möjliga åtgärdsplanen före driftsättning av automatiserade produktionssystem med stöd av relevanta beräkningar av avkastning på investeringar som underlättar beslut.

3d simulation

 

Dessutom ger 3D-simuleringar möjlighet till mycket hållbar produktionsutveckling genom att inte bara minska behovet av dyra och resurskrävande prototyper, eller till och med faktiska fysiska tester, utan även undvika investeringar i överdimensionerad utrustning. 3D-simuleringar är ett smart sätt att visualisera och kommunicera lösningar, koncept och idéer och på så sätt optimera intern acceptans i ett tidigt skede av automationsprocessen.

Komma igång med 3D-simulering

Implementering av 3D-simuleringar för utvärdering av lösningar för automatisering av tillverkningsprocesser är ett stort projekt i sig själv. Här följer en stegvis allmän åtgärdsplan för att ta dina önskemål kring automation till den tredje dimensionen:

  • Definition av syften och mål, vilka problem och behov behöver åtgärdas och vad är det önskade resultatet?
  • Definition av arbetspaket och leveransomfattning
  • Utvärdering av möjliga koncept och villkor
  • Samla in 3D-data och skapa resurser
  • Inledande 3D-simulering och utvärdering av enskilda koncept eller skillnader i koncept
  • Bevisa de relevanta processerna genom ytterligare fysisk testning
  • Detaljerad information i 3D-simuleringen med regelbundna återkopplingsslingor
  • Budgetberäkning för uppskattning av avkastning på investeringar
  • Dokumentation av resultat, slutsatser och slutgiltig utvärdering

3D-automationssimuleringar kan implementeras på alla nivåer i tillverkningsprocessen. De utgör även grundnivåstadiet för en fortsättning med mer avancerad digital tvillingteknik.

Atlas Copcos utbud av 3D-simulering

Vi är en pålitlig partner med beprövade integrerade lösningar som hjälper kunderna genom hela 3D-simuleringsprocessen. Från inledande digital support till 3D-simulering av hela tillverkningsprocesser.

Om du vill veta mer om vårt automatiseringsutbud på området för 3D-simulering kan du kontakta oss i dag!

Introducera automatisering inom tillverkning
flermotorenhet med automatiserat hjul
Introducera automatisering inom tillverkning
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som erbjuder förbättrad styrning av monteringslinjen samt ökad kvalitet och operatörsergonomi. Men vilka är drivkrafterna bakom automatiseringstrenden och var ska man börja?
 
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som erbjuder förbättrad styrning av monteringslinjen samt ökad kvalitet och operatörsergonomi. Men vilka är drivkrafterna bakom automatiseringstrenden och var ska man börja?
Automatisering är en viktig trend inom modern industriell tillverkning som erbjuder förbättrad styrning av monteringslinjen samt ökad kvalitet och operatörsergonomi. Men vilka är drivkrafterna bakom automatiseringstrenden och var ska man börja?