Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Ta dig an utmaningarna inom modern industriell tillverkning

3 minut(er) att läsa Juli 23, 2021

I dagens industriella landskap konfronteras tillverkare ständigt med en mängd utmaningar – från cyberhot till miljöproblem och störningar i leveranskedjan. Men varje utmaning ger möjlighet till innovation och förbättring. Låt oss utforska några av de viktigaste utmaningarna som industriella tillverkare står inför idag och de lösningar som kan öppna dörren till framgång.


1. Cybersäkerhet

I takt med att Smart Factory fortsätter utvecklas har cybersäkerhetsriskerna ökat och blivit mer sofistikerade. Tillverkare måste prioritera cybersäkerhetsåtgärder för att skydda sin verksamhet och sina immateriella rättigheter från potentiella hot. Det är möjligt genom att implementera proaktiva och heltäckande cybersäkerhetsprotokoll, inklusive utbildning av medarbetare, planering av svar på hot och holistiska cyberhanteringsprogram som omfattar både IT och OT. Det finns en mängd olika lösningar som tillsammans kan bidra till att minska riskerna och skydda mot cyberattacker.


2. Miljöpåverkan

Industriell tillverkning står för en betydande del av de globala växthusgasutsläppen och energiförbrukningen. De ökande påtryckningarna från kunder, partner, leverantörer och myndigheter om att minska denna miljöpåverkan betyder att tillverkningsindustrin måste anamma hållbarhetsprinciper. Elektrifiering och hållbarhetsinitiativ kan inte bara bidra till att minska koldioxidutsläppen från verksamheten utan också sänka underhållskostnaderna och förbättra effektiviteten. 


3. Mäta hållbarhet

Hur kan hållbarhetsfördelar konkurrera i en företagsvärld där mätvärden som produktivitet, effektivitet och flexibilitet är centrala? Genom att använda ekonomiska standarder för att mäta hållbarhet kan en ROI-analys kopplad till traditionella prestandamått och koldioxidpriser ge en tydligare bild av miljöpåverkan och främja investeringar i renare alternativ som även är lönsamma.


4. Komplex upphandling

Upphandlingsprocesser blir allt mer komplexa, vilket kan leda till förseningar och frustration för köpare inom tillverkningssektorn. Att effektivisera upphandlingsprocesser genom strategiska partnerskap med kunniga leverantörer kan förenkla beslutsfattandet och säkerställa att investeringarna är i linje med organisationens behov. Att stärka säljarna med insikter i kundköp samt utnyttja självbetjäningsalternativ och automatiserade processer kan effektiviteten och precisionen i upphandlingarna förbättras ytterligare.


5. Motståndskraft i leveranskedjan

Oförutsedda störningar som globala händelser och tillgångsbrist, förändrad kundefterfrågan och extremt väder, betonar vikten av att skydda leveranskedjan och öka dess motståndskraft. Lösningen på dessa oväntade marknadsförhållanden är en snabb digital omvandling av leveranskedjorna genom integration, automatisering och digitala tvillingar. Dessa åtgärder kan förbättra flexibiliteten, smidigheten och transparensen. Genom att använda digitala tvillingar kan tillverkare simulera olika scenarier, hitta ineffektiva delar och fatta välgrundade beslut för att stärka leveranskedjans motståndskraft.


Ett integrerat partnerskap för framgång

Genom innovativ teknik och strategiska partnerskap kan industriella tillverkare övervinna utmaningarna i dagens dynamiska landskap och positionera sig för framgång i framtidens tillverkning.

Atlas Copco erbjuder integrerade lösningar och kompetens som hjälper industritillverkare att navigera bland dessa utmaningar och förnya tillverkningsprocesserna. Våra smarta tillverkningslösningar ger företag möjlighet att övervinna hinder och skapa hög effektivitet i verksamheten – från cybersäkerhet till hållbarhet och motståndskraft i leveranskedjan.

  • Bilindustri

  • Elektronik

  • Energi

  • Flygindustri

  • Industriell montering

  • Järnvägsindustri

  • Myndigheter och försvar

  • Skeppsbygge

  • Tung utrustning och maskiner