Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Dispenseringssystem för lackverkstäder

SCA-produktserien erbjuder kompletta automatiserade appliceringssystem för dispenserings-, tätnings- och dämpningsprocesser

Kontakta oss för konfigurering av din egen skräddarsydda lösning

Systemkomponenter

Systemkontroll

ASC 5000 systemstyrenhet

SCA-systemstyrning för lackverkstadsuppgifter

SCA-systemstyrenheten hanterar alla huvudfunktioner och komponenter vid tätnings och dämpningsapplicering i lackverkstäder. Den erbjuder effektivitet och spårbarhet i högpresterande produktionslinjer. Den modulära konstruktionen är enkel att anpassa efter kundens specifikationer och produktionsförhållanden. Ett användarvänligt menysystem visar de grundläggande produktionsstatusförhållandena såsom konditionering och uppvärmning, mätarnas fyllningsnivåer och materialcirkulationen. Ett signalspårningsverktyg ger insyn i alla appliceringsparametrar för felanalys. För att förenkla användningen finns en integrerad HMI och en central, extern HMI tillgängliga. Anslutningen från SCA-appliceringsstyrenheten till robotstyrenheten kan skapas med alla vanliga industriella fältbussystem.

Mätsystem

SCA tandem metering unit ADKE-T 5000

Tandemdosmätare för oändliga appliceringar

Valet av mätenhet avgörs av kundernas krav på flöde, volym och tryck. SCA-mätsystemen är optimerade för mycket exakta appliceringar. Tack vare den robusta konstruktionen och kraftiga drivenheterna är SCA-mätarna lämpade för högdynamiska kalla eller heta appliceringar i de mest krävande miljöer. Tandemkonfigurationen med två dosmätare som arbetar parallellt ger oändlig applicering. Detta reducerar fylltiden och appliceringsavbrotten vilket maximerar produktiviteten.

 • Storlekar: 80–2 100 ccm
 • Max. tryck: upp till 350 bar
 • Max. materialflöde: upp till 170 ccm/s

Applikatorer

SCA paint shop applicator

Roterbar, multimunstycksapplikator för lackverkstäder

För högkvalitativa appliceringar kan kunderna välja ett flera varianter av roterbara applikatorer med flera munstycken. Tack vare den roterande applikatorn begränsas inte robotens flexibilitet vilket leder till bättre åtkomst. Applikatorerna med flera munstycken möjliggör användning av upp till 4 olika munstycken och olika vinklar och positioner. Ett återcirkulationssystem till munstycket är vanligen integrerat för att stabilisera appliceringsförhållandena utifrån materialets egenskaper.

Munstycken

munstycke

Specialtillverkat krokmunstycke för applicering av plant miniflöde, lämplig för plåtfalstätning

För att möta kundernas krav på strängform och storlek finns ett brett utbud av standard- och anpassade munstycken. Strängformen avgörs av den typ av munstycke som valts i kombination med applikatorn. Vid appliceringar i lackverkstäder används ett brett utbud av olika typer av munstycken såsom för plant flöde, jetflöde, multihål, extrudering och för luftfri applicering.

 • Ett brett urval av munstycken för olika appliceringar
 • Specialtillverkade munstycksformer för bästa åtkomst
 • Robusta munstycken tillverkade i material av hög kvalitet för maximal driftstid

Materialmatning

SCA-materialmatning 1 000 l

1 000 l fat materialmatning

SCA-lösningar för materialmatning vid appliceringar för lackverkstäder finns tillgängliga i 1 000 l/300 gal fatversioner. Den deplacementpump som används, UP 1200, kännetecknas av mycket högt volymflöde och högt tryck. Den robusta designen av UP 1200 ger lång livslängd och enkelt underhåll. Vid långa avstånd från materialet till appliceringscellen en kan även UP 1200 användas som boosterpump.

 • Materialleverans per dubbelslag: 1 200 ccm
 • Fatvolym: 1 000 l/300 gal
 • PVC- och LASD-versioner tillgängliga

Systemalternativ

Konditioneringssystem

Peltier konditioneringssystem

Peltier konditioneringssystem

PVC är ett vanligt material vid tätning av karosser och dess viskositet är mycket känslig för temperaturvariationer. För att få konstanta appliceringsvillkor kan ett Peltier-system (PCS) värma eller kyla materialet oberoende av omgivningstemperaturen. PCS är helt integrerat i appliceringssystemet och kan manövreras från applicerings-HMI.

Borster NCS rengöringsstation för munstycken

Borster NCS rengöringsstation för munstycken

Borster NCS rengöringsstation för munstycken

PVC-rester på munstycket är ett välkänt problem i lackverkstäder. Borster NCS är ett fristående system för rengöring av munstycken som har en automatisk aktiveringsfunktion. Systemet är lätt att eftermontera eller installera i din befintliga linje utan något krångel eller tidsåtgång för utbildning. Dess användarvänlighet ger snabbt underhåll utan krav på verktyg. De förinstallerade rengöringsprogrammen ser till att Borster NCS ger ett perfekt rengöringsresultat samtidigt som bullerstörningarna hålls på en låg nivå.

 • Minimera linjestopp och manuell rengöring
 • Minska omarbetningar och kvalitetskostnader
 • Lätt eftermontering och installation
 • Passar för alla vanliga PVC-munstycken

Läs mer om vår rengöringsstation för munstycken, Borster NCS:

Station för verktygsbyte

Station för verktygsbyten

Station för verktygsbyte

Lackverkstäder som har produktionslinjer för många olika bilmodeller behöver flexibla lösningar. SCA:s station för verktygsbyten gör att olika munstycken kan användas för olika bilmodeller. Applikatorns hela munstyckshållare kan bytas ut automatiskt och det valda munstycket kan därmed vara optimalt anpassat till bilens geometri. För olika konstruktioner finns flera varianter tillgängliga vilka flexibelt kan anpassas till kundens krav.

SCA Paint System Layout

Typisk layout för industriell dispensering i lackverkstäder