Kosmetisk tätning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Cosmetic Sealing Paint Shop, Miniflat-Stream, Borster, Applikator und Riesenfasspumpe, von SCA: Johanna Quintus

Kosmetiska tätningsappliceringar

Läs mer om våra högkvalitativa kosmetiska tätningsappliceringar för lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar vid kosmetisk tätning

I en bilkonstruktion finns komplexa geometrier med många ytveck där täta packningar är avgörande för att förhindra korrosion. Områden där kosmetisk tätning används som dörrar, bagagerum och motorhuvar, bakre avrinningar, taksprång och bakljus är ofta svåra att nå med precision. För att uppfylla dessa höga krav på funktion, kvalitet och estetik erbjuder Atlas Copcos SCA-produktserie olika tekniker för applicering av kosmetiska strängar. Att välja rätt appliceringsteknik avgörs av karossgeometrin och kundens krav. Munstyckets utformning spelar en viktig roll och måste anpassas till bilen design och robotens rörelser. Vi tillhandahåller anpassade munstycken för varje krav, t.ex. särskilda krok- eller L-former.

Plant miniflöde

Applicering av plant miniflöde

Applicering av plant miniflöde

Plant miniflöde är en lågtrycksapplicering med hög precision i materialflödet och exakt materialdistribution. Som med alla appliceringar med plana flöden avgörs stränggeometrin av munstycksöppningens bredd och längd. Våra lösningar för plant miniflöde ger dig en mycket exakt applicering. Resultatet är en jämn yta för utmärkta estetiskt utseende. Det gör tekniken till det givna valet för applicering vid frekvent plåtfalstätning på dörrar.

Jetflöde

Kosmetisk tätning med jetflödesapplicering

Jetflödesapplicering

Jetflödesapplicering är särskilt lämplig vid estetiskt krävande förbindningstätning som på bakluckor, taksprång och bakljus. Denna flödesteknik är lämplig för höga robothastigheter samtidigt som den säkerställer en hög ytkvalitet. Verktygets symmetri innebär att munstyckets orientering är fri. Det förenklar programmeringen av roboten även vid utmanande geometrier. Urvalet av munstycken med olika former och öppningar gör att jetflöde kan anpassas för många olika tätningsområden.

Extrudering

Kosmetisk kantskyddstätning

Kantapplicering

Extrudering är en lågtrycksapplicering som kräver kort appliceringsavstånd. Speciella U-formade munstycken kan med precision applicera en sträng på panelkanter (kantskyddstätning) som förhindrar korrosion på sektioner som inte zinkbelagda. Processen används i utsatta områden såsom hjulhus. Våra särskilda elastiska munstycken kompenserar för avvikelser i robotens rörelser och komponenternas toleranser. De medger också konstant robothastighet med en viss strängform.

Läs mer om kosmetisk tätning:

Fler appliceringar för lackverkstäder:

Dispenseringssystem för lackverkstäder
Dispenseringssystem för lackverkstäder
Dispenseringssystem för lackverkstäder
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
 
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
Var med och förnya med oss
Adhesiva dispenseringsinnovationer
Var med och förnya med oss
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
 
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
Servicelösningar
Servicelösningar
Service, utbildning, reservdelar och mer...
 
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Kontakta oss!
Kontakta oss!
Varje dispenseringslösning är skräddarsydd för de individuella behoven hos våra kunder. Kontakta oss för att få din egen unika lösning!
 
Varje dispenseringslösning är skräddarsydd för de individuella behoven hos våra kunder. Kontakta oss för att få din egen unika lösning!