Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tätning av interiörförbindningar på lackverkstäder

Läs mer om våra innovativa lösningar för tätning av interiörförbindningar på lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar vid tätning av inre förbindningar

När det gäller tätning av interiörförbindningar är åtkomsten en stor utmaning. Appliceringsstället måste oftast nås genom rutöppningarna. Samtidigt måste robotens hastighet vara någorlunda hög för att hålla cykeltiderna nere. Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder olika tätningslösningar med höggradig flexibilitet och processtillförlitlighet för att uppfylla dessa krav.

Plant flöde

Applicering av plant flöde

Applicering av plant flöde

Limapplicering med plant flöde passar perfekt för tätning av interiörförbindningar. Appliceringen kan hantera PVC med höga materialflöden vid låga cykeltider. Appliceringens jämna materialdistribution och kontur säkerställer kvaliteten och eliminerar omfattande omarbetningar. Med ett brett utbud av munstycken kan tätning med plant flöde anpassas och ge mycket hög flexibilitet.


E-Swirl

E-Swirl-applicering för tätning av förbindningar i lackverkstäder

E-Swirl-applicering

Den karakteristiska strängprofilen i E-Swirl-appliceringar förbättrar påtagligt processens tillförlitlighet. E-Swirl appliceras i ett roterande symmetriskt mönster som ger jämn fördelning av material med skarpa konturer. Fördelarna med denna appliceringsmetod blir uppenbara när den används i trånga radier och områden som är svåra att komma åt. Med E-Swirl kan tillverkare hantera även komplicerade komponentgeometrier med hög precision.


Fler appliceringar för lackverkstäder: