TechCover

TechCover: Optimera era produktionsprestanda

TechCover är ett servicenivåavtal för Atlas Copcos programvara. Med kontrakt för ToolsNet 8 och SQS ger TechCover övervakning och produktsupport i realtid samt kontinuerliga produktförbättringar. Läs mer

TechCover ToolsNet

För en djupare förståelse av produktionsprestanda och proaktiv support ger TechCover ToolsNet övervakning och underhåll i syftet att öka systemets drifttid, kvalitet och produktivitet. Servicenivåavtalet för denna programvara ger teknisk fjärrsupport, kurspaket och anpassade produktions- och IT-rapporter.

TechCovers felsäkringslösningar (för SQS)

För detta servicenivåavtal finns tre olika paket: TechCover Protect, TechCover Stability och TechCover Uptime. Oavsett vilket paket ni väljer, kan ni förvänta er att få prioriterad support som är skräddarsydd för era specifika produktionsprocesser samt svarstidsgaranti, regelbundna program- och produktuppdateringar och mycket annat.

Sinnesro när ni som bäst behöver det

Med Atlas Copcos TechCover-avtal kan ni vara förvissade om att era programvarulösningar är igång och fungerar precis som de ska!

Läs mindre

TechCover

Filter
0 artiklar
No filters available for this category
Vi hittade tyvärr inga produkter som stämmer överens med dina filterval.