Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Automatisering – lösningen på utmaningarna med tillverkning av apparater?

3 minut(er) att läsa

Automatisering är viktigt för tillverkare av apparater som vill övervinna utmaningar kopplade till ökad produktionskomplexitet som orsakas av kortare produktcykler och större produktvariation. Genom att hantera komplexitet på ett effektivt sätt kan tillverkare gynna kunder och ekonomi långsiktigt på en tuff och mycket konkurrensutsatt global marknad.

Konkurrensutsatta globala marknader och korta produktcykler som drivs av en ständigt ökande efterfrågan på nya modeller och produkter. Globala och lokala marknadsförhållanden som skiftar och är svåra att förutse. Ett ökat fokus på miljöfrågor där hållbar tillverkning är ett krav från myndigheter och kunder.

Det är tydligt att tillverkning av apparater inte är en enkel verksamhet . För att hantera dessa branschspecifika utmaningar krävs innovation, smidighet, smartare nya produkter och hållbar produktionsutveckling. Men det kan betyda mycket för produktiviteten och lönsamheten. För de tillverkare som lyckas med allt detta är möjligheterna oändliga.

Löftet om automatiserade processer vid tillverkning av apparater

Automatisering är en viktig trend inom modern tillverkning av apparater som erbjuder förbättrad styrning av monteringslinjen samt ökad kvalitet och operatörsergonomi. Förbättringar som i sin tur resulterar i bättre avkastning och lönsamhet. Det är ett sätt att få rätt tillverkningskvalitet redan från början och under hela produktionsprocessen.

Genom att införa beprövade modulära och standardiserade lösningar och plattformar tar automatiseringen itu med utmaningar relaterade till pressade marginaler och att tillverkning av apparater blir mer och mer komplex. Denna högre komplexitetsnivå beror på en mer blandad produktion och fler produktvariationer, men även på behovet av att öka produktionshastigheten på grund av pressade marginaler. Dessa faktorer åtföljs också av en ökad risk för mänskliga fel som kan leda till omarbetningar och återkallelser.

Automatisering ger en mer skalbar och flexibel tillverkningsprocess som ökar produktionen och produktiviteten och förkortar tiden det tar att anpassa sig till förändringar i produktmixen. Samtidigt får operatörerna en mer hållbar, säker och ergonomisk arbetsplats.

Modern automatisering av tillverkning kan implementeras på alla nivåer i tillverkningsprocessen och kombinerar det bästa av två världar, roboten och människan. Det handlar dock inte bara om traditionella fixturlösningar som industrirobotar, utan även om programvara som kan bidra till att automatisera produktionen.

Det grundläggande värdet av en robot ligger i dess repeterbarhet och tillförlitlighet medan värdet hos en mänsklig operatör hittas i förmågan att anpassa sig till ändrade krav och förhållanden Genom att ta interaktionen mellan människor och robotar ett steg längre, är kollaborativa robotar eller cobots utvecklade för att arbeta tillsammans med människor i produktionsmiljöer. Resultatet är inte bara att monteringsprocesser automatiseras utan ger även operatören större möjligheter.

Om du vill veta mer om våra produkter och lösningar för tillverkare av apparater och hur vi kan hjälpa till att automatisera dina processer kan du kontakta oss idag!

  • Industriell montering