Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Hållbar tillverkning av apparater uppfyller kundernas förväntningar och kraven på ditt slutresultat

3 minut(er) att läsa

Att göra mer med mindre. Hållbara processer kan spara resurser och hjälpa tillverkare av apparater att minska sin miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten ökar. Med kunder och myndigheter som kräver att tillverkare av apparater följer mer hållbara processer är detta ett viktigt område som snabbt blir en fråga om konkurrenskraftig överlevnad.

Enligt World Economic Forum står industrisektorn, som omfattar tillverkningsindustrin, för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Dessutom förbrukar sektorn cirka 50 % av världens energiresurser.

Därför finns det ett omedelbart behov för tillverkare av apparater att använda begränsade resurser mer effektivt på ett mer hållbart sätt. I en BCG-undersökning rapporterade 80 % av industritillverkarna att deras företag har planer på att göra just detta, att övergå till koldioxidneutral drift.

Och det är en god affär. Hållbarhet är viktigt för nuvarande och framtida kunder, anställda, partner och intressenter och blir snabbt en fråga om överlevnad. Företag som inte inser behovet av att anpassa sig till mer hållbar verksamhet kommer i slutändan att bli förlegade. 

Löftet om hållbara processer inom tillverkning av apparater

Tillverkare av apparater kan minimera sin miljöpåverkan genom att implementera smartare och mer resurseffektiva tillverkningsprocesser med hjälp av ny teknik och omprövning av processer. Det handlar helt enkelt om att göra mer med mindre. Men detta måste åstadkommas samtidigt som man förbättrar ett viktigt nyckeltal för företaget, nämligen lönsamheten.

En övergång från pneumatiska till elektriska verktyg kan göra en betydande miljöskillnad. Genom att byta ett enda verktyg går det faktiskt att minska en operatörsstations koldioxidpåverkan med över 89 %. Och med monteringslinjer som omfattar flera operatörsstationer kan den totala miljöfördelen vad gäller minskade koldioxidutsläpp vara enorm.

Automatisering innebär en långsiktig lösning för en mer hållbar tillverkning av apparater genom att ge en repeterbar, tillförlitlig och stabil produktion med lägre risk för mänskliga fel. Något som i sin tur kan minska antalet omarbetningar och återkallelser som kostar mycket material och energi. En annan viktig faktor är att automatiseringen av tröttande, farliga och tunga tillverkningsprocesser ger bättre ergonomi på arbetsplatsen och en säkrare arbetsmiljö för operatörerna.

Automatiserade processer kan köras med högre toleransnivå, eller noggrannhet, vilket minskar mängden material som behövs i produktionen. Automatiseringen ger också en mer exakt spårbarhet genom hela tillverkningsprocessen. Det gör att du snabbt kan reagera på och hantera produktionsavvikelser, vilket till exempel ger mindre skrot. Dessutom kan du utföra preventivt underhåll med hjälp av spårbarheten, vilket ger ännu mindre spill av resurser.

Slutligen kan en komplett, helt integrerad monteringslinje på fabriksnivå göra att produktionslinjer proaktivt balanseras om i realtid och anpassas till ändrade produktblandningar. Denna ökade produktionsflexibilitet minskar risken för resurskrävande produktionsstopp och -ändringar samtidigt som hänsyn tas till kundernas förändrade efterfrågan.

Om du vill veta mer om våra produkter och lösningar för tillverkare av apparater och hur vi kan hjälpa dig att utveckla mer hållbara processer kan du kontakta oss idag!

  • Industriell montering