Stäng

Elektriska dränkbara pumpar

WEDA-serien

Kontakta oss idag +46 8 743 97 00

Loading...

Upp till 40 % lättare

Alla modeller i den här serien av dränkbara länspumpar har enastående effekt/viktförhållanden. Tack vare den lätta och kompakta designen är det enkelt att flytta och hantera pumparna.

Hög slitstyrka

Pumphjul av kromlegerat stål (55 Rc) ger högre slitstyrka

Enkel service

Vårt unika tätningssystem gör det möjligt att utföra underhåll på plats.

WEDA-pumpar för avvattning

WEDA:s små elektriska dränkbara pumpar och tillbehör har konstruerats för en mängd olika avvattningstillämpningar inom många branscher. WEDA-vattenpumpar har inbyggd startutrustning och motorskydd samt automatisk nivåreglering som tillval. Justerbara, slitstarka gummidiffusorer och kompressorhjul av vitstål garanterar hållbarhet i tuffa miljöer.

Länspumpar

På Atlas Copco förstår vi oss på pumpar, deras tillämpningar och, viktigast av allt, personerna som använder dem. Vi har ett komplett sortiment av lätta elektriska dränkbara pumpar av hög kvalitet som är speciellt framtagna för avvattnings- och slam- och slurrytillämpningar. WEDA-pumpar tillverkas för hållbarhet. Det unika tätningssystemet och den modulära konstruktionen gör dem till en av de mest flexibla pumparna på marknaden. WEDA-pumparna är enkla att använda och underhålla och ger dig optimal prestanda. WEDA:s tätningssystem är utformat för att tillhandahålla den optimala underhållslösningen och kan enkelt bytas på arbetsplatsen.

Användningsområden för elektriska dränkbara pumpar

Vi förstår våra kunders avvattningsbehov och de är spridda baserat på geografi och tillämpningar. Följaktligen har vår dränkbara serie utvecklats för olika typer av avvattning (D), slam (S) och slurry (L).Dessa tillämpningar kräver pumpar som är utformade särskilt för hantering av korrosiva och slipande material och deras fasta partiklar.

WEDA D: Dräneringspumpar

WEDA:s dräneringspumpar hanterar rent eller smutsigt vatten, även med små fasta partiklar, med bästa prestanda och effektivitet.

Tillämpningar: allmän avvattning, grundvatten, råvatten och byggarbetsplatser

 • Specifik vikt upp till 1,1 
 • Konstruktion med tömning på ovansidan 
 • Hanterar partikelstorlekar på 4–12 mm 
 • pH-värden från 5 till 8

WEDA S: Slampumpar

WEDA:s slampumpar kan hantera tjock, mjuk, våt lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och fasta partiklar, särskilt produkten av en industriell process eller raffineringsprocess.

Tillämpningar: vatten som innehåller lera och slam, rengöring av tankar, rengöring av diken och dammar, samt gruvdrift 

 • Specifik vikt upp till 1,2 
 • Konstruktion med tömning längst ned på sidan 
 • Hanterar partikelstorlekar på 25–50 mm 
 • pH-värden från 5 till 8

WEDA L: Slurrypumpar

WEDA:s slurrypumpar är robusta och har de största öppningarna för att underlätta hanteringen av slam med de mest utmanande fasta partiklarna.

Tillämpningar: sträva material med högt innehåll av fasta partiklar, stenbrott, muddring och dammar

 • Specifik vikt upp till 1,6 
 • Konstruktion med tömning på ovan- och undersidan 
 • Hanterar partikelstorlekar på 20–60 mm 
 • pH-värden från 2 till 10

Hämta broschyren

Elektriska dränkbara pumpar

contact icon