Stäng

Hur du väljer dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar för avvattning är viktiga vid bygg-, gruvdrift- och stenbrottstillämpningar för att avlägsna vatten, slam och slurry. Här är några överväganden för specifikation av tillförlitliga dränkbara pumpar.
Hur du väljer dränkbara pumpar

1. Vilken vätska behöver pumpas?

Den första faktorn är vilken typ av vätska som pumpas eftersom det har stor betydelse för typ av pump. Viktiga faktorer att beakta är bland annat allmän sammansättning och suspenderade partiklars koncentration och storlek, samt vätskans pH-nivå, temperatur och kemiska innehåll. Är det till exempel vatten med fina partiklar eller en mycket tjockare vätska och hur aggressivt är ämnet?

2. Vilka är kapacitetskraven?

En av de viktigaste prestandafaktorerna är flödeskravet, dvs. hur mycket vätska som behöver flyttas och hur snabbt? En pump med en maximal flödeshastighet på 138 m3/h (t.ex. Atlas Copcos WEDA D50) avlägsnar till exempel vatten från en pool som är 36 m3 på 15 minuter. Men en pump med en flödeshastighet på 350 m3/h (t.ex. WEDA D80) tömmer poolen på bara 6 minuter.

3. Hur lång sträcka och vilken höjd behöver vätskan pumpas?

Över vilken höjd måste vätskan pumpas och hur långt måste den färdas? Det här påverkar det tryck som pumpen behöver leverera för att den ska kunna pumpa effektivt och tillförlitligt. Ju längre sträcka vattnet behöver pumpas, desto mer friktion skapas, vilket resulterar i tryckförlust från pumpen. Pumparna måste övervinna både gravitationsmotståndet och friktionsförlusterna. När du specificerar bör du kontrollera tillverkarens publicerade pumpkurva, som visar tryckhöjden i förhållande till flödeshastigheten, för att säkerställa att den täcker önskad arbetspunkt.

4. Vad har du för energikälla?

Om nätspänning finns tillgänglig är en elektrisk pump det bästa och mest effektiva valet i de flesta fall. Elektriska dränkbara pumpar – som Atlas Copcos WEDA-pumpar – är den enklaste, mest energieffektiva och mest ekonomiska metoden, som ger hög effekt i lätta och kompakta paket. Om platsen är avlägsen med ett fluktuerande elnät kan du överväga en pump där motorn och startmotorn är utrustade med inbyggt elektriskt skydd mot varierande spänning, fasfel och mänskliga fel.

Förutom typ av vätska som ska pumpas, energikälla och flödes- och volymbehov måste andra faktorer beaktas när man väljer en dränkbar pump, t.ex. energiekonomi, hållbarhet och servicekostnader för varje pump som erbjuds. Att välja rätt är inte ett enkelt beslut, men med expertvägledning kan det uppnås på ett tillfredsställande sätt.

submersible pump calculator

Storlekskalkylator för dränkbar pump

Använd pumpkylatorn för att fastställa rätt pumpserie för din tillämpning!

Hur du väljer dränkbara pumpar

explainer icon