Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Så fungerar tryckhöjd för pumpspecifikationer

Behöver du hjälp? Fråga experten

Enkelt uttryckt är tryckhöjd höjden till vilken en pump kan höja upp vätska och mäts i meter eller fot. Vi använder den vid specifikationer för centrifugalpumpar eftersom deras pumpningsegenskaper tenderar att vara oberoende av vätskans specifika vikt, ofta kallad relativ densitet. 

Undvik förvirring: tryckhöjd kontra tryck

Tryckhöjd kan ibland förväxlas med tryck enbart på grund av att det finns ett nära förhållande mellan de två parametrarna, men det finns en grundläggande skillnad.

Tryckhöjden är vätskeoberoende, dvs. oavsett vätskans relativa densitet lyfter pumpen den till samma höjd. Därför spelar det ingen roll om vätskan är vatten eller kraftigt slam.

Trycket å andra sidan är vätskeberoende och påverkas av tyngdkraften. Därför genererar samma uppfordringshöjd ett annat tryck beroende på vätskans relativa densitet.

Sugnivåer

Sugförhållandena är också relevanta för pumpens uppfordringshöjd. Om sugnivån är lägre blir den uppmätta tryckhöjden mindre och vice versa. Pumpens motor omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi, som pumpen sedan överför till vätskan som tryck. Höjning eller sänkning av sugnivån justerar därför vätskans potentiella tryck. Ju mer tryck pumpen genererar, desto högre blir tryckhöjden.

Total tryckhöjd

total tryckhöjd pump

Bild 1: Friktionsförluster påverkas av rördragningens längd och storlek, böjar, slussventiler, sil och flödets hastighet.

Eftersom pumptillverkare inte kan känna till parametrarna för sugnivån beräknar de pumpens totala tryckhöjd (bild 1). För att göra detta drar de ifrån den totala sughöjden, vilken mäts som höjden över havsytan, från det totala tömningstrycket.
Nästa viktiga faktor är hur mycket friktion som måste tas hänsyn till. Friktionsförluster beror på rörens längd och storlek, böjar och slussventiler, genom vilka vätskan flödar. Summan av tryckhöjden och friktionsförlusten ger den totala tryckhöjden.
Den totala tryckhöjden är en mer tillförlitlig indikator på pumpens prestanda än tryck eftersom det indikerar vad pumpen kan göra oavsett sugförhållanden. Den totala tryckhöjden i kombination med ditt flödeskrav gör det möjligt för dig att välja rätt pump.

Pumpprestanda

prestandakurva för slurrypump

Bild 2: Prestandakurva för Atlas Copcos WEDA L100N (60 Hz) slurrypump

Pumpens prestanda vid en viss hastighet (varv/min) finns i tillverkarens datablad och anges som flödeshastighet (Q) kontra huvudkurvan (bild 2).
Vid den maximala tryckhöjden (inringad med rött) har pumpen litet eller inget flöde. Detta kallas ofta för tryckhöjd mot stängd ventil. När du letar efter en pump ska du se till att tryckhöjden ger ett tillräckligt flöde. Om du till exempel vill att pumpen ska arbeta på 180 m³/h (780USGPM), skulle den maximala tryckhöjden vara 26 m (86 fot) Den här urvalsproceduren gäller endast centrifugalpumpar. För kolvpumpar, som kan ge mer tryck, väljs de endast baserat på flöde.
Enheterna för flödeshastighet är US gallon per minut (USgpm) i Nordamerika. I länder där det metriska systemet används kan enheterna dock variera: liter per minut (l/min), kubikmeter per timme (m³/h) och liter per sekund (l/s). Se därför till att kontrollera enheterna när du väljer.

Sammanfattning

Parametern för total tryckhöjd är avgörande vid köp eller uthyrning av rätt pump för din tillämpning. Det ger en noggrann indikation på pumpens prestanda, oavsett andra bidragande faktorer som sugnivå och vätskedensitet.

Länspumpar

Letar du efter stationära eller dränkbara länspumpar? Vi har en lösning för dina behov.