Stäng

Elektriska pumpar kontra dieselpumpar

Elektriska pumpar eller dieselpumpar? När det gäller val av strömkällor är det en debatt som blir allt vanligare i valet av tekniker för avvattningspumpar.

Det är också ett beslut med relevans för val av avvattningspumpteknik för användning inom byggarbeten, gruvdrift, försörjningssektorn samt kommunala tillämpningar.

Men till skillnad från fordonsdebatten är det inte en tävling om tekniskt herravälde för att utse en vinnare. Det är en urvalsprocess baserad på sunt förnuft för anpassning av utrustningens prestanda och kapacitet till alla aspekter av avvattningstillämpningar. Alla beslut ska ta hänsyn till kritiska faktorer som erforderlig volym, flöde/specifikationer för tryckhöjd och egenskaperna hos vatten och material som ska pumpas. Pumpkapacitet måste omfatta variabler för driftförhållanden, åtkomst till anläggningen, projektets varaktighet, miljöproblem, utrustningens autonomi och mycket mer.

elektrisk pump eller dieselpump

Här är de fem viktigaste faktorerna du bör fokusera på när du väljer att köpa eller hyra en dieselpump eller elektrisk pump:

1. Effekt och flöde

Dieseldrivna centrifugalpumpar är konstruerade för att vara hållbara och tillförlitliga och för hantering av stora mängder vattenutsläpp. Flödesintervallet vid drift är normalt mellan 50 och 830 m3/h med en tryckhöjd på upp till 51 meter. Dessutom kan dessa pumpar arbeta i ett variabelt hastighetsintervall, vilket gör att de kan täcka olika tillämpningar och flödes-/tryckhöjdskombinationer.

Som jämförelse erbjuder medelstora till stora elektriska dränkbara pumpar maximal effekt omkring 80 kW och kan normalt hantera flöden på upp till 20 000 liter per minut med en maximal tryckhöjd på 85 meter. Det här är det typiska intervallet, men det finns pumpar med högre tryckhöjd.

Dieseldrivna centrifugalpumpar kan hantera större fasta partiklar.

Dränkbara pumpar finns med olika prestanda.

2. Hantering av fasta partiklar

Dieseldrivna centrifugalpumpar kan arbeta med rent eller smutsigt vatten samt hantera skräp och slipande material. Kapaciteten för hantering av fasta ämnen kan uppgå till partiklar på 76 mm i storlek tack vare funktioner som halvöppna kompressorhjul och slitstarka pumphöljen. Diametrarna på utloppsanslutningarna ligger normalt mellan 75 och 200 mm.
Elektriska dränkbara pumpar kan däremot hantera slipande material och fasta ämnen på upp till 12 mm (högre med slampumpar), även om det rekommenderas att utrusta dem med härdade kompressorhjul vid hantering av uppslammade fasta partiklar.

3. Användningsområden

Elektriska dränkbara pumpar för avvattning ger bärbarhet, enkel hantering och finns i allmänhet i ett märkeffekts- och kapacitetsområde som gör dem väl lämpade för grundvattenskontroll, inklusive nödtillämpningar, som vid gruvdrift och byggen där en pump med kompakt format behövs, till exempel vid avtappning av en sedimenttank. De är också användbara för tillämpningar där dieselpumpar inte kan användas, till exempel gruvbrytning under jord eller där utsläpp inte är tillåtna.

Å andra sidan är helautomatiska självflödande dieseldrivna centrifugalpumpar det självklara valet för att leverera lösningar för snabb avvattning till platser där det inte finns någon alternativ strömkälla, till exempel generator eller huvudmatning. De är den perfekta lösningen för transport eller höjning av vatten med stora mängder abrasiva fasta partiklar i suspension, till exempel vid avvattning av byggen och stenbrott, avledning av flodvatten och strömmar eller kommunalt vatten. Transport- och lagringshantering på avlägsna platser förenklas om pumparna har gaffeltrucksuttag och inbyggd lyftögla.

landscape

Elektriska dränkbara pumpar

Bärbarhet och enkel hantering.
För tillämpningar där utsläpp inte är tillåtna

Användningsområden:

  • Nödfall (översvämningar)
  • brytning
  • Anläggning

PAS150, dieselpump

Dieseldrivna centrifugalpumpar

Lösningar för snabb avvattning av vatten med stora mängder abrasiva fasta partiklar i suspension, där det inte finns någon alternativ strömkälla

Användningsområden:

  • Nödfall (översvämningar)
  • Utility
  • Anläggning
  • Transport
  • Olja och gas

4. Prestanda

De dränkbara pumparna kan användas för timmar och till och med dagar av obevakad avvattningspumpning och uppfylla de stränga kraven på att pumpa upp vatten från stora djup eller sänka grundvattennivån även i de tuffaste miljöerna, och vissa modeller kan köras i upp till 2 000 timmar utan tillsyn och är avsedda för torrkörning. Eftersom de är undervattensenheter kan de fortsätta arbeta under is under kalla förhållanden, så länge pumpen är helt nedsänkt i vätskan. När så är lämpligt för uppgiften erbjuder elektriska pumpar miljömässig kompatibilitet. Tyst drift är till exempel en viktig funktion när de är placerade i befolkade områden eller används i nattarbete.

När centrifugalpumpar är utrustade med en tillförlitlig motor och kylare med hög kapacitet, säkerställer de kontinuerlig och säker drift även vid höga omgivningstemperaturer. I kombination med bränsleautonomi på cirka 40 timmar blir kontinuerlig avtappning möjlig även vid stora volymer luft tack vare den oljefria membranvakuumpumpens automatiska frampumpning. Dessutom kan vissa pumpar utrustas med en extra stor bränsletank som gör att de kan köras under längre perioder utan tankning

5. Underhåll och service

Med elektriska dränkbara pumpar garanteras extrem hållbarhet eftersom de har hög slitstyrka. Samtidigt innebär den modulära konstruktionen av dessa pumptyper enklare underhållsprocedurer. Vissa modeller kan också utrustas med service på plats och reservdelssatser, inklusive tätningar och kompressorhjul.


Med undantag för byte av slitdelar och motorfilter är det enkelt att underhålla centrifugalpumpar. En annan sak som gör den här typen av utrustning attraktiv för uthyrningsföretag är avancerade styrenheter med funktioner för dataövervakning som flaggar när serviceåtgärder krävs.

Sammanfattning

avvattningspumpar

Elektriska och dieseldrivna länspumpar

Allt handlar om typen av tillämpning och frågor som var platsen ligger, hur djup åtkomstpunkten är, vilken typ av vatten-/materialblandning som ska pumpas och hur länge utrustningen måste köras för att processen ska kunna slutföras.Rätt pumpval beror på de fysiska parametrarna – statisk tryckhöjd, slanglängd och diameter. Det krävs en tolkning av utrustningstillverkarens publicerade flödesdiagram kontra tryckhöjdsprestandakurvor för att hitta punkten för bästa effektivitet (Best Efficiency Point, BEP), och därmed den pump som är bäst klassad för att leverera denna prestanda. Dessutom finns det överväganden om friktionsförluster och kavitationsproblem. Sammantaget är det alltså inte en enkel fråga att göra rätt val, men med expertvägledning från leverantörer eller uthyrare av utrustning är det möjligt att göra det på ett tillfredsställande sätt när man väljer en pump för avvattning.

Länspumpar

Letar du efter stationära eller dränkbara länspumpar? Vi har en lösning för dina behov.

Elektriska pumpar kontra dieselpumpar

explainer icon