Stäng

Så väljer du en centrifugalpump

Centrifugalpumpar är mångsidiga. Maskinerna skiljer sig avsevärt vad gäller teknik som används i specifika typer för olika jobb och förhållanden. Du måste välja noga för att tillgodose dina huvudsakliga avvattningsbehov på bästa sätt. Här är de viktigaste faktorerna för att välja rätt typ av centrifugalpump för din tillämpning.
Så väljer du en centrifugalpump

Verkningsgrad

När användare måste välja en ytpump väljer de vanligtvis större storlekar eftersom de kan hantera en mängd olika jobb, men i det fallet offras ofta energieffektiviteten. Den tekniska utvecklingen bidrar till att minska bränsleförbrukningen och driftkostnaderna. På senare år har nyare typer av pumpar införts som är särskilt utformade för att minska bränsleförbrukningen vid låga belastningar och klara varierande tillämpningsbehov, utan att öka bränslekostnaderna eller riskera utbränning. Bränslesparande pumpar för avvattning Det rekommenderas därför att köparna överväger nyare typer av teknik i stället för att bara kopiera tidigare beställningar. Större är inte alltid bättre!

Transportegenskaper

Pumpar för avvattning utvecklas nu för att vara mindre och lättare, samt lättare att flytta och transportera både på och mellan arbetsplatser. Därför ska köpare ta sig tid att välja en pump som är lämplig för användning på flera platser där pumparna kan fungera, och som har inbyggda funktioner som förbättrar rörelse och säkerhet. Många större pumpar har inbyggda släpvagnsalternativ samt integrerade lyftbalkar och/eller gaffeltrucksurtag. Köpare bör fråga vilka alternativ tillverkaren har lagt till för att underlätta säker förflyttning av pumpen från plats till plats eller inom den arbetsplats där den behövs.

Mångsidighet

Alla jobb är olika. Därför rekommenderar vi att när du väljer en pump för avvattning bör du välja en som passar för flera tillämpningar. Du bör därför fokusera på att kontrollera pumpens komponenter och hur de fungerar tillsammans. Användare bör därför överväga pumpar som levereras med: en rad tillbehör som förbättrar prestandan vid byte av applikationer. prestanda som täcker flera tillämpningar och erbjuder olika alternativ en modulär konstruktion som möjliggör uppgraderingar eller ändringar av den befintliga pumpen, utan att den behöver bytas ut mot en helt ny.

Hållbarhet

Pumpar måste fungera tillförlitligt i extrema miljöer. Därför är det viktigt att den valda pumpen har testats och kan stå emot hårda föränderliga arbetsförhållanden så snart den slås på. Dessutom får inte pumparna bli igensatta. Om en pump täpps igen kommer det att minska flödet av vatten som pumpas. När igensättning inträffar påverkar det prestanda, och om det tillåts fortsätta under en längre tid kan pumpen slutligen brännas ut. Det är inte särskilt ofta användarna pumpar helt rent vatten, så det finns risk för viss igensättning. För att förebygga problem tittar ledande tillverkare kontinuerligt på delarnas placering, och särskilt på inloppshålen och genomflödesdelar. Innan du väljer en pump för avvattning bör du fråga vilka åtgärder tillverkaren har vidtagit för att undvika igensättning och garantera enhetliga prestanda.

Servicemöjligheter

Stilleståndstid är förlorad tid. När det gäller pumpning av vätskor kan all tid som går förlorad genom underhåll och reparationer vara förödande. Vi rekommenderar att du väljer pumpar med en kombination av långa serviceintervall och enkel service. Eftersom varje sekund räknas när det gäller drifttid rekommenderar vi att du söker pumpar som kan servas på några minuter, inte timmar, med enkel åtkomst till alla delar och förbrukningsartiklar. Ofta måste service utföras på distans eller på en arbetsplats, så tillgängligheten och enkelheten i servicepaketet är en viktig faktor när man väljer en pump för avvattning.

Länspumpar

Länspumpar

Letar du efter stationära eller dränkbara länspumpar? Vi har en lösning för dina behov.

Så väljer du en centrifugalpump

explainer icon