Stäng

Hållbarhet

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder, återförsäljare och affärspartners är vårt uppdrag att leverera en hållbar och lönsam tillväxt med så liten klimatpåverkan som möjligt. Vi leder tillsammans utvecklingen  av innovationer för att bidra till en bättre framtid.

Kontakta oss för mer information om vårt hållbarhetsarbete

contact icon

Innovationer med lågt klimatavtryck

ZenergiZe i solen

Hållbarhet för oss betyder att ta fram innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar miljöpåverkan. Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. På så sätt bidrar vi till en hållbar framtid. Gedigen kunskap och vilja att göra skillnad är viktiga delar när vi utvecklar våra produkter så de är mer effektiva och hållbara. För oss handlar innovation om att bidra till en bättre framtid. Vårt uppdrag är att försöka skapa hållbar lönsam tillväxt.

Producentansvar

Recycling

På Atlas Copco Power Technique använder vi det returinsamlingssystem som gäller i respektive land. I Sverige gäller det lagstadgade producentansvaret inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.

Säkerhet och hälsa

Säkerhet och hälsa

Hållbarhet för oss innebär att säkerställa att medarbetare är trygga och friska och att verksamheten är så effektiv som möjligt. Vi använder Säkerhetspyramiden som metod för att kartlägga och följa upp vårt säkerhetsarbete. Den uppmuntrar anställda att omedelbart rapportera eventuella incidenter. På så sätt kan vi vidta korrigerande åtgärder och upprätthålla en förebyggande strategi för långsiktig säkerhet.

Ladda ner våra Säkerhetsdatablad MSDS/SDS här.

Etik

Cyklist vid bilar och träd
För oss handlar också hållbarhet om att växa på ett sätt som är etiskt, med nolltolerans mot korruption i hela värdekedjan. Vi efterlever de högsta etiska normerna och kräver att affärspartner gör detsamma. Denna hållning minskar verksamhetsriskerna, möjliggör tillväxt och främjar ett mer etiskt samhälle.

Affärspartners

Affärspartners
Atlas Copco efterlever de högsta etiska normerna och kräver att affärspartner gör detsamma. Denna hållning minskar verksamhetsriskerna, möjliggör tillväxt och främjar ett mer etiskt samhälle.

Vetenskapsbaserade mål

För att säkerställa att vi uppfyller våra klimatambitioner har Atlas Copco-koncernen satt upp två vetenskapsbaserade mål för att minska utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. De vetenskapsbaserade målen innebär att vi förbinder oss att vidta åtgärder i linje med Parisavtalets mål, för att hålla den globala temperaturökningen till långt under 2°C.

  1. Mål 1 - För att hålla den globala temperaturökningen till max 1,5° C vill vi minska utsläppen från fält 1 och fält 2 28 % till 2030 (se bild).
  2. Mål 2 - För att hålla den globala temperaturökningen långt under 2° C vill vi minska utsläppen från fält 3 med 28 % till 2030 (se bild).

Globala mål

Globala miljömål

Atlas Copcos fokusområden för hållbar, lönsam tillväxt implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och verktyg för uppföljning. Resultatet mäts och följs upp med hjälp av nyckeltal. Framstegen i förhållande till dessa nyckeltal bidrar till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom sin kärnverksamhet och värdekedja påverkar vi flera av de sjutton globala hållbarhetsmålen.

Läs hur vi kan ta fram hållbara lösningar i vår Gröna lösningar Guide.

Vi är certifierade enligt olika standarder

  • ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i vårt företag. ISO 9001 baseras på 7 principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.
  • ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Vi har ett aktivt miljöarbete i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, för vårt gemensamma miljö- och ekosystem.
  • ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Ställer krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Ladda ner våra ISO-certifikat här.

Renare luft

Hållbarhet för  Atlas Copco

Läs mer om hållbarhet för hela Atlas Copco

Här hittar du de företag och myndigheter vi rapporterar vårt miljöavtryck till:

Våra senaste hållbara produkter

Eldrivna luftkompressorer E-Air
E-Air

Eldrivna luftkompressorer

ZenergiZe energilagringssystem
ZenergiZe energilagringssystem

ZenergiZe energilagringssystem

E-pump
E-pump - Elektriska självsugande pumpar

Upptäck vårt första sortiment av elektriska självsugande pumpar som ger energibesparingar och inga CO2-utsläpp vid pumpning av ytavvattning.

Batteridrivna belysningsmaster
Batteridrivna belysningsmaster

Drivs helt av litiumbatterier och avger inga utsläpp och inget buller