Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Med smart utrustning kan du göra mer på kortare tid och under många år framöver.

Kontakta oss

Kraftfull ...

Fortfarande liten och lätt

Ergonomi är en central fråga

Läran om ergonomi behandlar samspelet mellan användare, maskin och arbetsmiljö

Minskar hand- och armvibrationer

Vi har fokuserat på att minska hand- och armvibrationer under många år

Vi har kraftkällan och rätt verktyg