Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Så kan rätt konstruktion förbättra medeltiden till reparationer för pumpar med hög tryckhöjd

Behöver du hjälp? Fråga experten

Pumpar med hög tryckhöjd är arbetshästarna i många industriella vätskestyrsystem. De kan ofta ha en verksamhetskritisk roll, särskilt i miljöer som vattenöverföring i olje- och gassektorn, kommunal vattenbehandling och vattentillförsel samt för avvattningstillämpningar inom bygg- och gruvindustrin, där kontroll och bortforsling av ytvatten är en primär säkerhetsfråga.

För sådana tillämpningar är det mycket viktigt att pumpen fungerar tillförlitligt under längre tidsperioder. Underhållsavbrott måste hållas till ett minimum: Både vad gäller medeltid till reparation och den tid som krävs för att utföra nödvändiga reparationer eller underhåll. Alla oväntade avbrott - till exempel på grund av att tätningen har gått sönder eller att kompressorhjulet korroderar i förtid – kan få allvarliga konsekvenser, vilket påverkar produktiviteten, drifteffektiviteten, driftsäkerheten och därmed lönsamheten.

reparera en avvattningspump

Pumputmaningar

Det kan dock vara en utmaning att underhålla pumpar med hög uppfordringshöjd. Användningsområdena för dessa pumpar innebär att de ofta placeras i trånga och/eller avlägsna miljöer. Därför finns det få möjligheter till visuella inspektioner för att upptäcka tidiga tecken på suboptimala prestanda, till exempel överdriven vibration eller ovanligt slitage. Utöver dessa ogynnsamma driftförhållanden måste utformningen av själva pumpen beaktas. För att fungera effektivt måste en pump byggas för maximalt flöde och minimalt läckage. Det robusta ytterhöljet kan dock innebära att hydraulkomponenterna är svåra att komma åt, vilket minskar underhållseffektiviteten.

En del öppningar i det yttre höljet är naturligtvis avsedda i pumpens konstruktion, till exempel där kompressorhjulets axel kommer in i pumphuset. Här introduceras en mekanisk tätning för att bevara pumpens integritet genom att förhindra vätskeläckage och hålla föroreningar på avstånd. Nackdelen är att mekaniska tätningar också måste underhållas. En mekanisk tätning kan lätt läcka eller skadas om pumpen får gå med torrkörning. Felaktig installation eller underlåtenhet att rengöra områden runt tätningen kan också leda till att den går sönder i förtid.

Under utvecklingen av den nya typen av högpresterande, robusta PAC H-pumpar har Atlas Copco fokuserat på att förbättra pump- och tätningskonstruktionen för att förlänga medeltiden till reparation och minska tiden och kostnaderna som pumpunderhållet medför. 

Konstruktionsförbättringar

Problemet med enkel åtkomst till pumpens hydraulik har åtgärdats genom utveckling av en innovativ gångjärnssats. Det består av en ”svängdörr” som ger snabb och enkel åtkomst till pumpens inre funktioner. Underhållet blir ännu enklare med en enda bult för att ta bort kompressorhjulet. Bultade slitringar möjliggör exakt och enkelt utbyte jämfört med pressade alternativ, och länkremmar används för byten, utan att det blir nödvändigt att demontera hela enhetens våta ände.

Tätningen med en semikassett på PAC H-pumpen är unik och levereras som standard för åtkomst till och byte av tätningen från framsidan. Atlas Copcos unika SEAL-konstruktion gör det möjligt att utföra byten utan att demontera pumpen och gör läpptätningen och kompressorhjulet lättåtkomliga samt minskar stilleståndstider och förenklar underhållet. Ett inbyggt tätningsoljebad förhindrar skador om pumpen blir torr, medan en visuell inspektionsöppning gör det enkelt att kontrollera läckage.

För att förlänga pumpens livslängd och skydda tätningen har Atlas Copco utvecklat ett exklusivt slutet kompressorhjul som är utrustat med styrblad. Det ger två fördelar: Den förbättrar axialbalansen på axeln och kompressorhjulet för att minimera slitaget och hålla den mekaniska tätningen ren. Bladen skapar i grunden en vortexblandare som förhindrar anhopning av detritus. Detta hjälper glidringstätningen att hålla tre gånger längre. Dessutom behöver du inte använda spolvatten för att hålla pumpen ren, vilket ger betydande energi- och kostnadsbesparingar under pumpens livslängd.

För att ytterligare reducera stilleståndstiderna till ett minimum använder PAC H-pumparna digital teknik. De är utrustade med QR-koder som gör att du kan få viktig information om delar och reservdelar med en enkel skanning. Den säkra fjärrövervakningslösningen gör dessutom att användarna har full kontroll över pumparnas drift.

Sammanfattningsvis

Genom en rad konstruktionsinnovationer har Atlas Copco hanterat traditionella problem med oåtkomlig hydraulik och behovet av att ta isär pumpar för att utföra enkla uppgifter, till exempel utbyte av förbrukningsartiklar. Kombinerade kan dessa funktioner förbättra medeltiden till reparationer med upp till 30 %.

Förbättringar av pumpens konstruktion räcker dock inte hela vägen för att förbättra effektiviteten och optimera drifttiden. Det är också viktigt att du har tillgång till reservdelar och adekvat utbildning – och sådana supporttjänster tillhandahålls via Atlas Copcos globala nätverk av kundcenter. 

medeltid till reparation för avvattningspumpar

Upp till 30 % kortare medeltid till reparationer