Våra lösningar

Dispelling Myths

Det finns ingenting kraftfullare än berättelser, inte minst om de framförs på ett underhållande sätt med vetenskaps- och teknikfakta i en begriplig kontext.

Titta på alla berättelser nu!

Nu rensar vi bland några myter

Experterna på avvattningspumpar, kraftgeneratorer och bärbara belysningsmaster ger en ny syn på dessa produkter med Dispelling Myths. Bra idéer är kärnan i allt vi gör på Power and Flow, en division inom Atlas Copcos affärsområde Energiteknik.