Stäng

Dispelling Myths: Med musik

Alla typer av dieselgeneratorer kan parallellkopplas med en annan typ så länge deras frekvenser och spänning är desamma vid anslutningspunkten. Parallellkoppling av generatorer ökar effektkapacitet, styrning av belastningshantering, redundans och ger enklare underhåll. Genom att lägga till generatorer som moduler kan anläggningar installera det de behöver när de behöver det.

Undertexter kan visas i videon

Myten:

Även om jag vet att både kraftbehovet och belastningen varierar mycket från en tillämpning till en annan. Jag menar parallellkoppling ... Det är för svårt och tar för lång tid!

Customers

Vår expert slår hål på myten:

Vet du att synkronisering av generatorer är exakt likadant som synkronisering av musik? Det ser inte så enkelt ut, eller hur? Du behöver alltid en expert som en DJ eller en fantastisk styrenhet som gör det åt dig, som Atlas Copcos QC-styrenheter gör för generatorer. Det tar mindre än 60 sekunder att skapa en perfekt parallellkoppling! Garanterat!

Jorge Gutierrez , Produktingenjör
Divisionen Power and Flow

Dispelling Myths: Med musik

contact icon